Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ ІІ (27 жовтня 2023 РОКУ)

12.11. 2023

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Результати громадського обговорення освітньо-професійної програми «Психологія» за спеціальністю 053 Психологія для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
  Доповідачка – гарант ОПП «Психологія» Торба Н.Г., члени проєктної групи, ключові стейкголдери.
 2. Результати громадського обговорення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
  Доповідач – гарант ОПП «Педагогіка вищої школи» Кулішов В.С., члени проєктної групи, ключові стейкголдери.
 3. Результати громадського обговорення освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» за спеціальністю 073 Менеджмент для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
  Доповідачка – гарант ОПП «Управління навчальним закладом» Герасименко Ю.С., члени проєктної групи, ключові стейкголдери.
 4. Про надання рекомендацій Вченій раді БІНПО щодо затвердження змін до освітніх програм та навчальних планів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2023/2024 н.р.
  Доповідачі – членкиня ОПП «Педагогіка вищої школи» Юденкова О.П., гарант ОПП «Психологія» Торба Н.Г., членкиня ОПП «Управління навчальним закладом» Горошкова Л.А.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial