Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ ІІI

29.12. 2022

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про зміни в складі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
  Доповідач:
  Кулішов В.С.
 2. Забезпечення академічної доброчесності під час реалізації ОП: політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності БІНПО.
  Доповідачі:
  Кулішов В.С.,Сумець О.М., Торба Н.Г.
 3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни
  Доповідачі:
  Горошкова Л.А., Юденкова О.П.
  Доповідач: Торба Н.Г.
 4. Результати громадського обговорення освітньо-професійних програм «Психологія» за спеціальністю 053 Психологія та «Педагогіка вищої школи» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти
  Доповідач:
  Кулішов В.С.
  Доповідач: Торба Н.Г.
 5. Залучення роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу
  Доповідачі:
  Кулішов В.С.,Сумець О.М., Торба Н.Г.
 6. Про роботу Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти БІНПО у 2022 році.
  Доповідач:
  Петрушак О.М.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial