Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ ІІІ

08.02. 2023

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про розвиток системи неформальної освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.
Доповідач: Кулішов В.С.

2.Про підготовку студентів БІНПО до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.
Доповідач: Горошкова Л.А.,

3.Про громадське обговорення освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Доповідач: Сумець О.М.

4.Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям ОП.
Доповідачі: Кулішов В.С.,Сумець О.М., Торба Н.Г.

5.Види підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП
Доповідачі: Юденкова О.П., Торба Н.Г.

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial