Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Запобігання корупції

21.02. 2022

Уповноважена особа з питань запобігання корупції


 ТОВБА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
провідний інспектор з кадрів Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, має повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юрист

Основні завдання та функції уповноваженої особи

 • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій директору;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування директора Інституту про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
 • розгляд повідомлень про порушення вимог Закону

Права уповноваженої особи

 • мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії;
 • витребувати від інших структурних підрозділів Інституту документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);
 • здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про захист персональних даних;
 • вносити директору Інституту подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Інституту, винних у порушенні Закону України «Про запобігання корупції»; – надавати на розгляд директору Інституту пропозиції щодо удосконалення роботи уповноваженої особи.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ТА РЕСУРСИ

Закон України «Про запобігання корупції», затверджений Верховною Радою України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (із змінами, внесеними згідно із Законами): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Типове Положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 27 травня 2021 р. № 277/21: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-21#Text


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial