Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ГОСТЬОВИЙ СЕМІНАР

31.05. 2022

У БІНПО ВІДБУВСЯ ГОСТЬОВИЙ СЕМІНАР НА ТЕМУ:

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ»

(АВСТРІЯ, OEAD, COOPERATION OFFICE UKRAINE)

30 травня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України у рамках програми міжнародного співробітництва та академічної мобільності відбувся гостьовий семінар на тему: «Соціально-психологічна допомога дітям». Організатором виступила Австрійська служби міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень (OeAD, Cooperation Office Ukraine).Гостьовий семінарпровела Барбара Прайтлер, кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Віденського центру допомоги жертвам катувань і війни, супервізорка (Австрія).

У семінарі взяли учать члени проєктних груп освітньо-професійних програм «Психологія», «Менеджмент», «Педагогіка вищої школи» та здобувачі освіти другого (магістерського) рівня.

Питання семінару надзвичайно важливі для професіоналізації психологів, педагогів, менеджерів, адже сучасні заклади освіти завжди були, є та залишаються серцевиною організації соціально-психологічної та педагогічної роботи із дітьми та їх батьками. Великий потенціал освітянської сфери в сучасній складній ситуації в країні має бути спрямованим на надання відповідей тим викликам і проблемам, які мають діти і суспільство. Нові теми і форми роботи, організація психологічної допомоги, групова робота з дітьми та батьками, профілактичні, навчальні, інформаційно-просвітницькі заходи, весь арсенал педагогічної майстерності концентрується і спрямовується на роботу із дітьми.

Барбара Прайтлер презентувала важливі інструменти для роботи з дітьми, які мають допомогти у вирішенні складних та конфліктних ситуацій у дитячому шкільному середовищі, у сім’ях внутрішньо переміщених осіб, а також в місцевих громадах, які прийняли до себе жителів із тимчасово окупованих територій.

Цікаві матеріали, практичний досвід викладача дозволив здобувачам освіти, майбутнім магістрам виокремити важливі питання для побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку в умовах кризових викликів.

Науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти БІНПО щиро вдячні Пані Барбарі за співпрацю та представлений власний досвід роботи з дітьми в умовах війни.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial