Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Гостьова лекція: «ПСИХОМАЛЮНКИ В ПІЗНАННІ ПСИХIКИ. МЕТОДИКИ ПСИХОМАЛЮНКІВ В ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ ПСИХІКИ»

08.08. 2022

У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ:

«ПСИХОМАЛЮНКИ В ПІЗНАННІ ПСИХIКИ. МЕТОДИКИ ПСИХОМАЛЮНКІВ В ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ ПСИХІКИ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

(Instytut Rozwoju i Terapii «Sophia», Warsaw, Poland) 

31 липня  2022 року у рамках наукового співробітництва та взаємообміну досвідом у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м.Біла Церква) відбулась гостьова лекція: «Психомалюнки в пізнанні психiки. Методики психомалюнків в глибинному пізнанні психіки» у межах благодійного проєкту Інституту Розвитку та Терапії «Sopfia» (Польща).

Інститут Розвитку та Терапії «Sopfia» – це майданчик додаткової освіти для психологів та психотерапевтів. Інститут проводить міжнародні семінари, майстер-класи та проєкти із психології, психоонкології і терапії. Співпрацює з Польським Психоонкологічним Товариством, Кафедрою ЮНЕСКО Академії Спеціальної Педагогіки (Варшава, Польща), Кафедрою Загальної та Медичної Психології Національного Медичного Університету ім. Богомольця (Київ, Україна), Інститутом психології ім. Костюка Національної Академії Педагогічних Наук України (Київ, Україна) та Благодійним Польським Фондом для дітей із онкологічним діагнозом «Gdy Liczy się Czas».

Гостьову лекцію провела Тамара Семенівна Яценко, докторка психологічних наук, професорка, академік НАПН України, професорка кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Тамара Семенівна – засновниця наукової школи глибинної психокорекції, під її керівництвом захищено 2 докторських і 44 кандидатських дисертації. Творець психодинамічної теорії і методології професійної підготовки майбутніх психологів. Авторка понад 300 наукових робіт. Із 1980 року – член міжнародної тренінгової асоціації в Нью-Йорку.

На гостьовій лекції були присутні науково-педагогічні працівники БІНПО, учасники проєктної групи ОП «Психологія», здобувачі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 053 Психологія.

Учасників заходу привітали: Natalia Voytsel, засновниця та керівниця Інституту «Sophia» та польського благодійного фонду «Gdy Liczy się Czas», практикуюча психологиня (Польща); Julia Turchaninova, професорка, кандидатка педагогічних наук, магістр фізики; педагог зі світовим ім’ям із більш ніж сорокарічним стажем роботи, керівниця численних міжнародних освітніх проектів у США та Європі (США).

У вітчизняній науці психодинамічна теорія особистісної проблематики сформувалася в рамках методики активного соціально-психологічного навчання (АСПН), запропонованої академіком НАПН України Тамарою Семенівною Яценко. Особистісна проблема − це завжди суперечність між свідомими деклараціями суб’єкта і його реальною поведінкою, вчинками і долею в цілому. Подолання цієї онтологічної суперечності і є метою терапевтичної взаємодії.

На думку Т.С. Яценко, психомалюнки відображають актуальне минуле (енергетично сильні точки пережитого минулого, що залишили сильний слід, який зберігає тенденцію до повторення у кожній підходящій ситуації).

Комплекс тематичних малюнків, які запропонувала Тамара Семенівна, дозволив учасникам гостьової лекції виявити ті усталені, стабілізовані осередки та поведінкові закономірності, які відповідно становлять причини і сутність особистісної проблеми суб’єкта. У процесі графічного зображення несвідоме більшою мірою визначає зміст малюнка, ніж першопочаткова тема.

Учасникам був запропонований набір малюнків на задану тему, виконаних суб’єктом у відповідності до власного їх розуміння. Зазвичай малюнки виконуються олівцями. Теми малюнків підібрано так, щоби при їх виконанні актуалізувалися емоційні аспекти досвіду, ставлення до пережитих ситуацій, суб’єктивне бачення себе та власних стосунків з іншими людьми. Психолог не нав’язує свого бачення теми малюнка і наголошує на тому, що малюнок не буде оцінюватися з мистецької точки зору.

Психоаналіз комплексу малюнків учасниками гостьової лекції відбувався цілісно. Тому до уваги бралися всі малюнки, а не кожен ізольовано. Саме цілісне використання психомалюнків дозволив побачити інваріантний характер представленої символіки і логічні та змістовні зв’язки між символами. Психолог ставить клієнту 13 запитання, уточнюватиме певну інформацію про нього і висловлюватиме припущення щодо тих чи інших психічних подій та явищ у його житті.

Вдячні організаторам гостьової лекції за «Психомалюнки в пізнанні психiки. Методики психомалюнків в глибинному пізнанні психіки» за науковий дискурс, цікаву авторську методику, яка дозволить психологам у майбутньому цілісно працювати з клієнтом, вести діагностико-корекційний діалог, правильно ставити запитання.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial