Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Гостьова лекція “Менеджмент”

31.05. 2022

У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

30 травня  2022 року у рамках міжнародного співробітництва та взаємообміну досвідом з іноземними науковцями члени робочої групи ОПП «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» разом зі студентами Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м.Біла Церква) відвідали гостьовий семінар від Австрійської служби міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень (OeAD, Cooperation Office Ukraine).

Під час семінару розглядалися питання соціально-психологічної допомоги дітям різних вікових груп (надання допомоги у школі, родині та поза школою); було презентовано навчальні буклети з психологічної допомоги для травмованих підлітків.

Лекторка – докторка  Барбара Прайтлер –  акцентувала увагу та тому, що буремні події останніх місяців показали значення і велику цінність окремої особистості, її роль у суспільно-історичних змінах, одночасно стала очевидною необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги як окремим людям, так і цілим соціальним групам. Доповідачка зауважила, що у часи соціальних потрясінь якраз і виявляється увесь наявний потенціал особистості: у такі часи кожна людина «показує своє справжнє обличчя», увесь свій особистісний потенціал; психологічна служба в цілому і кожен професіонал мають показати суспільству все, на що вони здатні, виявити високий професіоналізм, відповідальність перед людьми, чуйність і повагу до кожної особистості.

Організатори семінару ознайомили учасників з особливостями надання психологічної допомоги дітям та підліткам у надзвичайних ситуаціях (у період війни),  продемонстрували інструментарій у період надання екстреної психологічної допомоги, рекомендували бібліографічні джерела для педагогів та батьків.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial