Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ВІЗІЯ БІНПО

12.10. 2021

ВІЗІЯ БІНПО – масштабований цифровий заклад вищої освіти, реалізатор міждисциплінарних програм, який зберігає свою ідентичність, забезпечує єдність фундаментальності й фаховості змісту освіти, її доступність і якість; заклад безперервного професійного саморозвитку і самотрансцендентності фахівців, інтегрований у світовий освітній і дослідницький простір, сфокусований на цінності кар’єрного й особистісного зростання, який формує фаховий і науково-освітній потенціал нації через міцні зв’язки з бізнесом, наукою, промисловістю, об’єднаними територіальними громадами задля соціального та економічного внеску в регіони, вирішення соціокультурних і освітніх викликів.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial