Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ВІДДІЛ КАДРІВ

11.03. 2021

Основною метою діяльності відділу кадрів є забезпечення обліку працівників Інституту, організація кадрового діловодства, контроль за дотриманням кадрових процедур.

Основними функціями відділу кадрів є:

  • ведення згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації обліку працівників Інституту та його підрозділів;
  • забезпечення відповідністі кадрової документації законодавству у сфері праці, у сфері захисту персональних даних;
  • оформлення прийняття на роботу, переведення, переміщення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, а також наказів;
  • контроль стану трудової дисципліни у підрозділах  Інституту та дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

У своїй діяльності провідний інспектор з кадрів керується нормативно-правовими актами, локальними актами Інституту (правила внутрішнього трудового розпорядку; колективний договір; положення про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ; накази та розпорядження директора Інституту).

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial