Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

БУХГАЛТЕРІЯ

19.02. 2021

Основною метою діяльності відділу бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності інституту з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних.

Основними функціями відділу бухгалтерії є:

  • безперервне ведення бухгалтерського обліку в установі;
  • організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
  • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
  • контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів;
  • проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
  • забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни: бюджетної, фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності;
  • контроль своєчасності сплати податків та зборів згідно установлених розмірів.

Працівники відділу бухгалтерії у своїй діяльності керуються нормативно-правовими  документами, що стосуються організації та ведення бухгалтерського обліку; належним чином виконують свої функціональні обов’язки; для підвищення свого досвіду беруть участь у різноманітних бухгалтерський семінарах, вебінарах та курсах.

КОНТАКТИ

Тел./факс: (04563) 8-51-21

E-mail:  iopbuh@i.ua


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial