У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

15.05. 2024

 14 травня 2024 року відбулося планове засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

У засіданні взяли участь 14 членів Вченої ради. Серед присутніх були: Дар’я Головко, студентка освітньо-професійної програми «Педагогічка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка та Лідія Горошкова, ключовий стейкголдер БІНПО, докторка економічних наук, професорка кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

На початку засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, привітала усіх присутніх на засіданні Вченої ради  інституту. Вікторія Вікторівна поділитися своїми думками щодо найбільш важливих пунктів порядку денного, підкреслила здобутки інституту за останній період,  висловила щиру вдячність всім присутнім за їхній неоціненний внесок у розвиток БІНПО.

Вікторія Вікторівна наголосила: «На сьогоднішньому засіданні, ми маємо намір обговорити ряд важливих питань, зокрема плани на майбутнє, актуальні навчально-методичні матеріали, та можливі шляхи покращення навчального процесу. Як завжди, ваші думки, ідеї та пропозиції є надзвичайно важливими для нас. Усі пункти порядку денного будуть відкриті для обговорення, та я закликаю вас активно долучитися до дискусії та висловлювати свої погляди».

Під час роботи Вченої ради розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Про забезпечення набуття здобувачами освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям освітніх програм (доповідачі: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти; гаранти освітніх програм)
  2. Про профорієнтаційно-рекламну стратегію БІНПО щодо залучення здобувачів освіти у 2024 році (доповідач: Кулішов В.С., відповідальний секретар Відбіркової комісії, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти)
  3. Про супервізію професійного розвитку педагога закладу П(ПТ)О в умовах повоєнного відновлення України: виклики, акценти, здобутки (доповідач: Оліферчук О.М., завідувачка відділу сучасних технологій виробництва Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти)

4 Про використання принципів LLL в роботі кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін (доповідач: Жук М.В., доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філософських Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти)

  1. Про затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів (доповідач: Юденкова О.П., учений секретар Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат педагогічних наук).

Члени Вченої ради висловили свої думки щодо стратегічних напрямків розвитку інституту, перебігу вступної кампанії, партнерство з іншими установами. Обговорювалися академічні досягнення інституту та виконання рішень попередніх засідань за останній період, а також обговорено шляхи підтримки подальшого розвитку освітніх програм.

Заслухавши доповіді та обговоривши нагальні питання роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, члени Вченої ради ухвалили відповідні рішення.

Під час засідання Вченої ради було розглянуто низку інших питань життєдіяльності інституту в період воєнного стану та повоєнного відновлення країни.

Завершуючи роботу засідання, Вікторія Вікторівна Сидоренко відзначила, що майбутній успіх  інституту залежить від спільної праці та співпраці, подякувала за увагу та підтримку.