У БІНПО ПРОЙШЛИ КОРОТКОСТРОКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

07.05. 2024

Із 01 по 04 травня 2024 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України пройшли тематичні короткострокові курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з основ охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Короткострокові курси підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності в закладі професійної освіти» спрямовано на надання педагогічним працівникам необхідних знань і навичок з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі професійної освіти, оволодіння основними засобами і методами захисту від можливих небезпек та ризиків, організацію та планування роботи з охорони праці тощо.

Метою курсів підвищення кваліфікації є підготовка педагогічних працівників до забезпечення безпечних умов у закладі освіти для здобувачів освіти, працівників і самих себе в процесі освітньої діяльності.

Навчання за програмою курсів успішно пройшли 42 педагогічних працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти з Дніпропетровської, Луганської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської, Харківської, Волинської, Кіровоградської, Рівненської областей та м. Києва.

Освітній процес було організовано за дистанційною формою навчання із використанням ліцензійного хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365, інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».

До викладання були залучені науково-педагогічні працівники кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну: Світлана Швидка, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, Андрій Геревенко, старший викладач, Дар’я Головко, старша викладачка.

Освітній процес побудований на основі двох модулів: «Організаційно-правові засади організації і функціонування системи охорони праці та безпеки життєдіяльності», «Організація охорони праці та безпеки життєдіяльності  в закладі професійної освіти».

Під час навчання на курсах з основ охорони праці та безпеки життєдіяльності педагогічні працівники мали змогу детально ознайомиться із сучасним законодавством у сфері охорони праці, із методами виявлення потенційних небезпек, безпечним плануванням і проведенням освітніх заходів, а також опанувати навички реагування на екстрені ситуації і надання першої допомоги, розслідування та аналізу нещасних випадків тощо.

Короткострокові курси за освітньо-професійною програмою «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності в закладі професійної освіти» є кроком у забезпеченні безпеки і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, усвідомленості щодо запобігання небезпечним ситуаціям та ефективного реагування на надзвичайні ситуації.

Колектив БІНПО висловлює вдячність нашим слухачам за активну участь в освітньому процесі та бажання вдосконалювати свої знання і навички в галузі охорони праці.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!