ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ БІНПО ІЗ НАГОРОДАМИ XV МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ-2024»

10.04. 2024

Вітаємо колектив Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України із нагородою і дипломами XV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2024».

БІНПО нагороджено золотою медаллю Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024», дипломом за презентацію досягнень, активну участь і значний внесок у розвиток сфери освіти й науки України, дипломами учасників проведеного заходу.

Золотою медаллю Міжнародної виставки нагороджено цифровий програмно-методичний комплекс  «Траєкторія розвитку фахової компетентності педагога професійної освіти в умовах повоєнного відновлення економіки України : медіакейс освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації / Вікторія Сидоренко, Олена Юденкова, Світлана Шевчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук, професора Вікторії Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2023. 230 с.» Номінація конкурсу: «Упровадження сучасних цифрових технологій, проєктів і програм для підвищення якості освіти і освітньої діяльності».

За рішенням Європейської Комісії 2023 рік проголошено Європейським роком навичок (European Year of Skills), що має на меті надати новий імпульс навчанню протягом життя, підтримувати інновації та конкурентоспроможність, допомогти отримати необхідні навички для якісної роботи. В умовах нових технологічних і економічних викликів суспільство і держава формують запит на підготовку конкурентоспроможного на ринку праці фахівця. Трансформації, пов’язані з євроінтеграційними перспективами розвитку національної професійної освіти, позитивні результати освітніх реформ вимагають створення сучасного середовища професійної освіти та ефективної системи підготовки робітничих кадрів в контексті євроінтеграційних вимог. Траєкторія професійного розвитку педагога є одним із інструментів для навчання протягом життя, розвитку затребуваних на ринку праці компетентностей. З урахуванням освітніх викликів, запитів замовників освітніх послуг авторським колективом Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти розроблено медіакейс освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації «Траєкторія розвитку фахової компетентності педагога професійної освіти в умовах повоєнного відновлення економіки України». Медіакейс вміщує освітньо-професійні програми для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів закладів професійної освіти, старших майстрів. ОПП ґрунтуються на засадах компетентнісного, андрагогічного, акмеологічного, системного підходів та передбачають досягнення результатів навчання у формі розвинутих ключових, загальних та фахових компетентностей, сприяють безперервному професійному та особистому розвитку. ОПП використовуються в процесі внутрішнього і зовнішнього моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців; визначення профілів професійних компетентностей відповідно до Класифікатора професій працівників за категоріями; розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання результатів навчання). Матеріали можуть бути опановані замовниками освітніх послуг в off-line і on-line режимах та всебічно сприятимуть розвитку фахових компетентностей в системі формальної, неформальної та інформальної освіти. Медіакейс освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти розроблено відповідно до комплексної теми НДР БІНПО «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» (0122U202007, 2022–2025 рр.).

Дипломами XV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024» нагороджено модераторів Відкритого онлайн-лекторію «Кваліфікаційний розрив (skill gapна ринку праці України: стан та механізми його подолання»:

Петра САУХА, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, академіка-секретаря Відділення вищої освіти НАПН України;

Вікторію СИДОРЕНКО, директорку БІНПО, докторку педагогічних наук, професорку;

Лідію ГОРОШКОВУ, докторку економічних наук, професорку;

Ірину КУЧЕРЕНКО, завідувачку кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторку педагогічних наук, професорку;

Олену ЮДЕНКОВУ, доцентку кафедри  методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидатку педагогічних наук;

Дениса ДАРМОСТУКА, директора Київського обласного центру зайнятості, кандидата наук з державного управління.

Вітаємо колектив БІНПО із черговими нагородами і бажаємо подальших професійних звершень.