ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

31.03. 2024

за тиждень пройшли КПК 194 педагоги ЗП(ПТ)О, 
6 навчальних груп

 

Із 25 березня по 29 березня 2024 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за державним замовленням пройшли І етап курсів підвищення кваліфікації 97 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти із Київської та Дніпропетровської областей.

Організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації завершили 97 слухачів (3 навчальні групи) за категоріями: «Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної)» (33 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (64 осіб) із 21 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської та Дніпропетровської областей.

Продовжили навчання за дистанційною формою на ІІ тижні група слухачів за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» та «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у кількості 23 особи.

29.03.2024 року завершили навчання працівники Вінницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» за категорією: «Персонал, що залучається до професійного навчання на виробництві. Психолого-педагогічний мінімум» у кількості 45 осіб. Освітній процес побудований на основі чотирьох модулів: «Психологія професійної діяльності в умовах виробництва», «Професійна (виробнича) педагогіка і педагогіка праці», «Методика професійної підготовки фахівців на підприємстві», «Освітні технології в професійній діяльності сучасного фахівця».

   З 27 березня по 30 березня 2024р. пройшли курси підвищення кваліфікації 52 педагоги закладів професійної (професійно-технічної) освіти за короткотерміновою програмою «Інклюзивне навчання в ЗП(ПТ)О. Основи андрагогіки».

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365  відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

26 березня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації. В якості спікерів до лекції були залучені 6 науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів ПК», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими блоками: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у власних закладах професійної освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!