БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА І НАУКА В УМОВАХ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ ТА СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ»

30.03. 2024

 27-29 березня 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти взяли участь у Всеукраїнській міжгалузевій науково-практичній онлайн-конференції «Національна освіта і наука в умовах війни рф проти України та сучасних цивілізаційних викликів».

Організаторами конференції виступили: Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса, Інститут всесвітньої історії, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут обдарованої дитини, а також Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство».

У роботі конференції взяли участь Лідія Мамчур, професорка кафедри, докторка педагогічних наук, професорка; Наталія Торба, доцентка кафедри, кандидатка психологічних наук, доцентка; Олег Фурс, доцент кафедри, кандидат психологічних наук; а також Ілля Пахомов, старший викладач кафедри.

Мета конференції полягала у обговоренні актуальних теоретичних і практичних проблем розвитку українського суспільства, зокрема науки і освіти в умовах війни рф проти України; розвитку українського соціуму на принципах свободи, рівності, поваги до людської гідності, дотримання прав людини і верховенства права; проблем розвитку
обдарованих дітей в умовах боротьби за незалежність і цілісність України.

Участь у конференції взяли більше 150 осіб: науковці Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, викладачі закладів освіти, представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти, адміністрація закладів освіти, психологи, соціальні педагоги, аспіранти й магістранти.

 Наукова тематика конференції була досить широка, вона включала наступні секції: «Наука і освіта в умовах війни рф проти України», «Освіта України в сучасних цивілізаційних викликах», «Соціально-психологічні аспекти розвитку українського соціуму під час війни», «Обдарованість і лідерство: ідентифікація і місія».

27 березня 2024 року відбулося відкриття конференції. З мотиваційними промовами до учасників конференції звернулися: Василь Кремень, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України; Сергій Пирожков, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, віцепрезидент НАН України; Олег Рафальський, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, віцепрезидент НАН України, директор, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса; а також Станіслав Довгий, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національного центру «Мала академія наук України».

Після мотиваційних промов відбулося пленарне засідання конференції. Свої доповіді представили 20 провідних науковців, серед них: Петро Саух, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Назіп Хамітов, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України; Володимир Ільїн, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України; Світлана Біляєва, докторка історичних наук, співробітниця Інституту археології НАН України, професорка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Марія Кармазіна, докторка політичних наук, професорка; Михайло Бойченко, доктор філософських наук, професор, в.о. завідувача кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник відділу взаємодії університетів і суспільства Інституту вищої освіти НАПН України, головний редактор журналу «Філософія освіти»; Тетяна Шевчук, докторка філологічних наук, професорка, професорка кафедри англійської філології та світової літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Світлана Крилова, докторка філософських наук, професорка, професорка кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Галина Бевз, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка відділу психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Людмила Филипович, докторка філософських наук, професорка, провідний науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України; Олександр Міхно, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України, старший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України та інші.

28 березня 2024 року пленарні засідання конференції продовжилися. Було заслухано 19 наукових доповідей. Серед спікерів були: Ірина Губеладзе, докторка психологічних наук, старший дослідник, завідувачка лабораторії мас і спільнот, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Ольга Лучанінова,  докторка педагогічних наук, професорка, професорка Українського державного університету науки і технологій; Тетяна Плачинда, докторка педагогічних наук, професорка, заступник директора з навчально-методичної роботи КПНЗ «Кіровоградський центр дитячої та юнацької творчості»; Ольга Рейпольська, докторка педагогічних наук, професорка, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України; керівник Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти; Микола Садовий, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики та цифрових технологій Центральноукраїнського
державного університету імені Володимира Винниченка; Олена Трифонова, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри математики та цифрових технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка; Юрій Телячий, доктор історичних наук, професор, президент Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту; Тетяна Шарова, докторка філологічних наук, професорка, головний науковий співробітник ДУ «Інститут модернізації змісту освіти» та інші.

29 березня 2024 року заслуховувалися секційні доповіді. Всього було представлено 36 наукових доповідей, в тому числі доповідь Михайла Жука, доцента кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидата філософських наук, доцента, з актуальної теми «Виклики, тренди можливості розбудови в Україні освіти 4.0. (2022-2024 рр.)».

Великий інтерес присутніх викликала також доповідь Іллі Пахомова, старшого викладача кафедри педагогіки, психології та менеджменту з теми «Підготовка освітніх лідерів відповідно до вимог ринку праці». У своїй доповіді Ілля Володимирович розповів про підготовку в БІНПО здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Управління навчальним закладом», у яких відбувається формування професійних компетентностей в галузі освітнього менеджменту.

Науково-практична конференція надала багато корисної та цікавої інформації для науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, психології та менеджменту, дозволила їм глибше зрозуміти сутність розвитку національної освіти і науки в умовах війни рф проти України та сучасних цивілізаційних викликів.

Щиро дякуємо організаторам та учасникам науково-практичної конференції за актуальну тематику заходу, цікаві доповіді спікерів та професійну комунікацію!