ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РЕГІОНАЛЬНОМУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ІНТЕНСИВІ

25.03. 2024

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАМОВНИКИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ,
РОБОТОДАВЦІ І  КЛЮЧОВІ СТЕЙКГОЛДЕРИ!

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-методичному інтенсиві

«СУЧАСНА ДИДАКТИКА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: ОСВІТНІ ТРЕНДИ І ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ»,

який відбудеться 28 березня 2024 року о 12.00

на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Мета проведення заходу: обговорення актуальних питань щодо освітніх трендів ХХІ століття в умовах  формальної, неформальної та інформальної освіти, вимог та запитів ринку праці для формування затребуваних компетентностей фахівців, пріоритетних напрямів розвитку професійної освіти в умовах воєнного стану і післявоєнної відбудови України, реалізації компетентнісного підходу в сучасній професійній освіті, професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації сучасних фахівців, новітніх тенденцій розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників, теорії і методології сучасних дидактичних процесів.

Формат заходу: до участі у Регіональному науково-методичному інтенсиві запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти; педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, керівники та методисти навчально-методичних центрів професійної (професійно-технічної) освіти, здобувачі освіти, роботодавці, замовники освітніх послуг та ключові стейкголдери.

Напрями роботи регіонального інтенсиву:

  1. Освітні тренди ХХІ ст. в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.
  2. Вимоги ринку праці щодо формування затребуваних компетентностей фахівців.
  3. Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти в умовах воєнного стану і післявоєнної відбудови України.
  4. Компетентнісний підхід у сучасній професійній освіті.
  5. Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації сучасних фахівців.
  6. Сучасні тенденції розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників.
  7. Теорія і методологія сучасних дидактичних процесів.

Для участі у Регіональному науково-методичному інтенсиві просимо до 26 березня 2024 року:

  • пройти реєстрацію за покликання https://forms.gle/onnZ1nGueieKRwfK8
  • надіслати тези для розміщення в електронному збірнику матеріалів регіонального інтенсиву.

Форма участі ‒ очно-дистанційна. Робота регіонального інтенсиву передбачає проведення пленарного засідання у змішаному режимі.

Захід відбудеться в очному режимі за адресою:  аудиторії 56, вул. Леваневського, 52/4, м. Біла Церква, Київська область.

Для участі у дистанційному форматі приєднатися на пленарне засідання за покликанням: https://us02web.zoom.us/j/83753707407?pwd=UzVjRVBtWGJZSFVmMmhGMWJzeXNqZz09

Ідентифікатор конференції: 837 5370 7407
Код доступу: 542045
 

Тези доповідей учасників будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів Регіонального науково-методичного інтенсиву «Сучасна дидактика для розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників: освітні тренди і вимоги ринку праці».

Реєстрацією на участь у регіональному науково-методичному інтенсиві автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Матеріали регіонального науково-методичного інтенсиву будуть розміщені в цифровій бібліотеці БІНПО (https://binpo.com.ua/цифрова-бібліотека-бінпо/) та в репозитарії кафедри  методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін  БІНПО в Електронній бібліотеці НАПН України (https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dvemh/).

Учасники регіонального науково-методичного інтенсиву, які взяли участь у заході з доповідями або надіслали тези до електронного збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів.

Тези, доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: binpomethodica@ukr.net з поміткою «До участі у Регіональному науково-методичному інтенсиві» до 26.03.2024 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ