У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

20.03. 2024

 19 березня 2024 року відбулося планове засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

У засіданні взяли участь 14 членів Вченої ради.

На Вченій раді БІНПО були присутні: Дар’я Головко, представник студентського самоврядування, студентка освітньо-професійної програми «Педагогічка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка та  Лідія Горошкова, ключовий стейкголдер БІНПО.

На початку засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, подякувала команді БІНПО за якісно проведений тижневик заходів до 45-річчя з дня заснування інституту, що проходив під гаслами: 45 – років незламності, консолідації, непохитності; 45 років – досвіду, інновацій та перемог!

Вікторія Вікторівна також акцентувала увагу щодо стану виконання рішень вченої ради, прийнятих на попередніх двох засіданнях, наголосила на досягненнях БІНПО щодо активізації розвитку співробітництва із зарубіжними партнерськими організаціями – компанією Sinapse Print Simulators (провайдером навчання на симуляторах – хмарні технології) та Естонською асоціацією інженерів (Estonian Association of Engineers), а також галузевими кластерами, поглиблено зв’язки із зовнішніми стейкголдерами в контексті виконання НДР «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» (0122U202007). Підкреслила значущість проведення 12 березня 2024 року круглого столу «Трансфер технологій і кваліфікаційні навички фахівців як складові сучасного економічного ландшафту України».

Під час роботи Вченої ради розглянуто такі питання порядку денного:

1. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни.

2. Про вдосконалення форм проведення видів практик здобувачів вищої освіти.

3. «Індекс інклюзії» як інструмент визначення пріоритетів для розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах упровадження інклюзивних підходів.

4. Про організацію конкурсу на краще заняття для здобувачів освіти і слухачів КПК у 2024 році.

5. Про організацію конкурсу на краще науково-методичне забезпечення освітнього процесу у 2024 році.

6. Про організацію конкурсу на кращу випускну роботу (проєкт) слухача КПК.

7. Про затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів.

Заслухавши доповіді та обговоривши нагальні питання роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, члени Вченої ради ухвалили відповідні рішення.

Серед затверджених та рекомендованих для друку навчально-методичних видань під час засідання Вченої ради було розглянуто: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції у 2 частинах; 1 навчально-методичний посібник та 2 освітньо-професійні програми для короткострокових курсів підвищення кваліфікації.

За період діяльності у 2024 році вчена рада БІНПО успішно здійснила широкий спектр завдань, спрямованих на підтримку освітнього процесу та академічний розвиток. Зусилля членів ради спрямовані на підтримку наукових досягнень інституту та забезпечення високої якості освіти, що відповідає найвищим стандартам. Загалом, робота вченої ради інституту сприяє зміцненню статусу закладу як центру науково-освітньої діяльності.