УЧАСТЬ БІНПО У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З НАГОДИ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ

22.02. 2024

 21 лютого 2024 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у Міжнародній науково-практичній онлайн конференції для науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця» – «Ukrainian language and culture in the modern humanitarian space-time: aspects of interlingual communication and the formation of communicative competence of a modern specialist» на запрошення партнерського закладу вищої освіти – Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжа (Польща).

Участь в онлайн-конференції взяли науково-педагогічні працівники кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО в межах виконання науково-дослідної роботи кафедри «Науково-методичне забезпечення розвитку людського капіталу у сфері професійної освіти і навчання для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки».

Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатка педагогічних наук представила в рамках конференції матеріали дослідження: «Роль ефективної комунікації в розвитку партнерства між закладами вищої освіти та підприємствами як сучасний освітній тренд». У дослідженні фокусується увага та тому, що серед пріоритетних дій закладів вищої освіти необхідно передбачити: опанувати підходи і принципи педагогіки партнерства; оволодіння коучинговими інструментами і технологіями для побудови ефективної комунікації на принципах рівності, партнерства, довіри; забезпечити розвиток навичок створення комфортного, позитивного, розвиваючого середовища для всіх учасників освітнього процесу; розширення можливостей освітян для професійного і особистісного зростання. Така діяльність передбачає наявність або розвиток у науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти емоційно-етичної компетентності, мовленнєвої, комунікаційної. Саме ці компетентності формуються й на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у БІНПО.

Надзвичайно цікавими були виступи колег: Анжеліка Досенко, к.соц.ком., доц., завідувачка кафедри журналістики Таврійського Національного університету ім. В.І. Вернадського з темою доповіді: «Цифровий контент : механізми впливу на аудиторію»; Олеся Тєлєжкіна, д.філол.н., професор кафедри психології, педагогіки і мовної підготовки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова з темою доповіді: «Комунікативні навички: тренд в освіті чи гнучкі навички для життя?»; Геннадій Христокін, д.філос.н., проф., професор кафедри реклами і звʼязків з громадськістю  Національного авіаційного університету з темою доповіді: «Механізми медіаконструювання  масової свідомості під час війни» та інші надихаючі доповіді спікерів.

У ході конференції учасники з різних закладів вищої освіти і різних країн мали змогу обговорити роль української мови та культури в глобальному гуманітарному просторі, здійснили фокус уваги присутніх на аспектах міжмовної комунікації та розвитку комунікативної компетентності сучасних фахівців. Розглянули питання мовленнєвої взаємодії, міжкультурної співпраці та важливості збереження та розвитку української мови і традицій у глобальному контексті.

Щиро дякуємо усім організаторам за приємне спілкування і насолоду від фундаментальних досліджень у Міжнародний день рідної мови. Особлива вдячність за дружбу та партнерство Зої Павлівні Шарлович, к.пед.наук, ад’юнкту Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжі (Польща), яка системно сприяє налагодженню міжнародного підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників БІНПО.