ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ БІНПО З ПЕРЕМОГОЮ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НАПН УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ У 2024 Р. НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

26.01. 2024

Вітаємо колектив Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України з перемогою в конкурсному відборі  НАПН України для виконання у 2024 р. наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду.

Перемогу в конкурсному відборі здобув колектив Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України з темою: «Кваліфікаційний розрив на ринку праці в умовах війни та повоєнного відновлення економіки України» (постанова Президії НАПН України № l-2/2-9 від 25 січня 2024 року).

Науковий керівник: Сидоренко Вікторія Вікторівна, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Мета дослідження – вивчення новітніх тенденцій на ринку праці та освітніх послуг для прогнозування затребуваних компетентностей, навичок soft & hard skills і сфер діяльності, компетенцій для підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з вищою освітою.

У Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки ідентифіковано одну з проблем: розрив між системою вищої освіти та ринком праці, дисбаланс попиту і пропонування інноваційних спеціальностей, відсутність механізмів зворотного зв’язку між роботодавцями і закладами вищої освіти. На сьогодні система підготовки фахівців в Україні характеризується яскраво вираженими структурними проблемами і низькими показниками ефективності порівняно з міжнародними стандартами, професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту і пропозиції, відсутністю у випускників закладів вищої освіти затребуваних роботодавцями навичок і компетенцій.

Вирішення проблеми кваліфікаційного розриву має бути комплексним завданням, що передбачає синергію науки, практики, роботодавців, представників виробництва і бізнесу; розвиток дуальної освіти; удосконалення умов проходження студентами різних видів практик; залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності; розвиток програм міжнародного студентського обміну тощо.

У ході виконання прикладного дослідження уперше буде розроблено комплексну систему короткострокового прогнозування попиту на спеціальності, компетентності, кваліфікації, навички на ринку праці з метою подальшої її імплементації на підготовку конкурентоздатних фахівців закладами вищої освіти. Дослідження вміщуватиме опис, відбір і ранжування новітніх тенденцій на світовому і вітчизняному ринку праці, відстеження бізнес-чинників (попиту, пропозиції робочої сили, умов рівноваги) для маркетингу освітніх послуг і нетворкінгу з роботодавцями, стейкголдерами, представниками виробництва і бізнесу.

За використання авторської методики прогнозування розвитку складних систем буде здійснено прогнозування чинників впливу на рівень конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою з урахуванням тенденцій ринку праці, соціально-економічної ситуації в Україні.  Буде здійснено градацію компетенцій і кваліфікаційних навичок, цінностей сучасного фахівця з вищою освітою відповідно до соціально-економічних умов розвитку виробництва, вимог роботодавців і ключових стейкголдерів, що забезпечить можливість розробки нової комплексної системи підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб економіки країни на нинішньому рівні світового постіндустріального розвитку та як базового імперативу розвитку вітчизняної освіти і країни загалом. Будуть визначено основні причини кваліфікаційного розриву (skills gap) на ринку праці України.

Бажаємо колективу виконавців прикладного дослідження наукових звершень на благо України.