ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

18.01. 2024

Шановні колеги!

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти запрошує на курси підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійно (професійно-технічної) освіти», «Майстри професійно-практичної  підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (Ліцензія від 15.11.2016 р., витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти ЛВ №01395-000242).

Форма навчання: дистанційна. Кількість годин:150 (5 ЄКТС-кредити), 210 (7 ЄКТС-кредити).

Освітні програми курсів підвищення кваліфікації включають навчальні модулі:

  1. Трудові відносини та охорона праці в закладі професійної освіти
  2. Педагогічний менеджмент і психологія професійної діяльності. Основи андрагогіки.
  3. Дидактика професійної освіти
  4. Освітні інновації в професійній діяльності педагога професійної освіти. Особливості інклюзивного навчання.
  5. Інноваційні технології в закладах професійної освіти.

Курси підвищення кваліфікації забезпечать:

  • Набуття фахових компетентностей, які відповідають суспільним, особистим потребам і викликам ринку праці;
  • подолання розриву між професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту на професійні кваліфікації і компетентності та пропозиції;
  • розвиток soft

  Освітній процес організовується за допомогою ліцензійного хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365, інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».

Вартість навчання на курсах підвищення кваліфікації оприлюднено на офіційному вебсайті БІНПО: http://surl.li/pkhyh.

Форма для реєстрації на курси підвищення кваліфікації: http://surl.li/pkhzf

Запрошуємо до співпраці!