У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

17.01. 2024

  16 січня 2024 року відбулося планове засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

У засіданні взяли участь 12 членів Вченої ради. На Вченій раді БІНПО були присутні Світлана Масліч та Лідія Горошкова, зовнішні ключові стейкголдери БІНПО, Дарина Головко, студентка ОП «Педагогіка вищої школи».

Під час роботи Вченої ради розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Про розвиток партнерських зв’язків із ЗП(ПТ)О України, роботодавцями і ключовими стейкголдерами для підготовки конкурентоспроможного на ринку праці фахівця.
  2. Виконання плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2023 році та організація освітнього процесу у 2024 році».
  3. Моніторинг якості освіти та освітніх послуг при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців: інструменти, процедури, заходи.
  4. Ухвалення річного фінансового звіту БІНПО за 2023 рік та фінансового плану на 2024 рік.
  5. Про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти у БІНПО: напрями, форми організації, навчально-методичне забезпечення.
  6. Про результати конкурсу на кращу випускну роботу (проєкт) слухача курсів підвищення кваліфікації  у БІНПО.
  7. Про затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів.

На початку засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, зосередила увагу членів Вченої ради на обговоренні важливих кроків, які БІНПО має зробити у 2024 році. Вікторія Вікторівна підкреслила, що план роботи Вченої ради на наступний рік розроблений з урахуванням сучасних тенденцій у науці та освіті і сподівається на всебічну підтримку науково-педагогічних працівників, активну участь у втіленні всіх заявлених ініціатив.

Завідувачі кафедр Володимир Кулішов, Михайло Жук та Ганна Кравченко відзначили у своїх доповідях грані міжнародного партнерства, нові напрями партнерських зв’язків із ЗП(ПТ)О України, роботодавцями і ключовими стейкголдерами для підготовки конкурентоспроможного на ринку праці фахівця на засадах державно-приватного партнерства.

Ключовими напрямами засідання Вченої ради стало розгляд питань про напрями, форми організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти; аналіз моніторингу якості освіти та освітніх послуг при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців. Одним із пріоритетних напрямів діяльності БІНПО є забезпечення високої якості підвищення кваліфікації фахівців та досягнення конкурентних переваг на ринку освітніх послуг, що зумовлює  застосування системного підходу до моніторингу та оцінювання задоволеності замовників освітніх послуг та ключових стейкголдерів.

До проведення моніторингових досліджень якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О залучаються НМЦ ПТО із 17 областей України та НМК у м. Київ, 3 заклади професійної (професійно-технічної) освіти. Метою опитування є  вивчення якості організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації. Опитування організоване відповідно до «Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів « та «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти». Було схвалено продовжити роботу з розбудови системи внутрішнього і зовнішнього забезпечення та моніторингу якості освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва, бізнесу і сфери послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів, представників ОТГ з урахуванням потреб ринку праці та галузевого контексту.

Заслухавши доповіді та обговоривши нагальні питання роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, члени Вченої ради ухвалили відповідні рішення. Під час засідання Вченої ради було розглянуто низку інших питань життєдіяльності інституту в період воєнного стану та повоєнного відновлення країни.

Розбудовуємо разом науково-методичну систему професійного розвитку фахівців, яка відповідатиме потребам та запитам замовникам освітніх послуг, враховуватиме соціокультурні та освітні виклики.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!