НА ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ БІНПО ЗАТВЕРДЖЕНО ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2023 РІК

30.12. 2023

  28 грудня 2023 року відбулися збори трудового колективу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

Із звітом про освітню, наукову, методичну та організаційну діяльність колективу, цільові показники та перспективи розвитку виступила Сидоренко Вікторія, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка.

Повний текст щорічного звіту директора розміщено на офіційному вебсайті Інституту (https://binpo.com.ua/).

Вікторія Вікторівна детально проаналізувала діяльність колективу за всіма видами діяльності, конкретизувала цільові показники кафедр і структурних підрозділів.

Директорка зазначила, що у 2023 році Інститут гідно долав всі освітні виклики. Колектив йшов вперед, має численні здобутки щодо забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях, творив, навчав і продуктивно діяв.

У 2023 році пріоритетами діяльності БІНПО стали:

  • синергія науки, бізнесу, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад як замовниками освітніх і науково-технічних послуг, ринку праці, роботодавців;
  • компетентнісно орієнтований зміст і професійна мобільність як конкурентні переваги на ринку освітніх послуг;
  • маркетинг знань і освітніх послуг;
  • максималізація ступеня задоволення споживача освітніх послуг тощо.

Вікторія Вікторівна окреслила стратегічні напрями роботи БІНПО у 2023 році, що базується на сучасному законодавчому та нормативному забезпеченні, науково обґрунтованих критеріях оцінювання якості освітнього процесу, державних стандартах вищої і професійної освіти, результатах моніторингу попиту та пропозицій потреб регіональних ринків праці в конкурентоспроможних фахівцях.

Освітній процес в Інституті у 2023 році організовувався з використанням сучасних технологій формальної, неформальної та інформальної освіти та з урахуванням основних системоутворювальних принципів відкритої освіти.

Активізовано роботу щодо здійснення всебічного, системного та послідовного науково-методичного супроводу реформування та розвитку національної системи вищої та професійної освіти, забезпечення її якості. Розроблена дієва інтегративна багаторівнева педагогічна система наукового і методичного супроводу забезпечення якості освіти, яка гарантує досягнення стратегічної мети реалізації Стратегії розвитку Інституту на 2020-2025 рр., зосередженої на підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цінності вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Основний контингент слухачів підвищення кваліфікації у 2023 році за державним замовленням в обсязі 2000 становили три категорії:

  • викладачі професійно-теоретичної підготовки,
  • майстри виробничого навчання,
  • старші майстри ЗП(ПТ)О.

У 2023 році здійснювалась співпраця із 17 областями України та м. Київ.

За кошти фізичних та юридичних осіб за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли навчання 1613 замовників освітніх послуг.

За результатами оцінки пропозицій учасників на закупівлю через систему електронних закупівель БІНПО визначено переможцем у 3 відкритих тендерах РROZORRO на закупівлю послуги у сфері підвищення кваліфікації персоналу, що залучається до професійного навчання на виробництві з теми: «Основи психолого-педагогічного мінімуму». На базі БІНПО за результатами відкритих тендерів через систему публічних закупівель Prozorro підвищили кваліфікацію працівники 120 працівників Криворізької, Кропивницької філій ТОВ «Газорозподільні мережі України», Дніпровської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України (м.Дніпро) за категорією: «Персонал, що залучається до професійного навчання на виробництві. Психолого-педагогічний мінімум».

Підготовка здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти в Інституті здійснювалась за 4 акредитованими у 2023 році ОП. У 2023 р. навчались 262 здобувачі.

Особливу увагу Вікторія Вікторівна звернула на перемоги колективу Упродовж 2021-2023 років у БІНПО підготовлено 8 переможців Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт

Упродовж 2021-2023 рр. БІНПО нагороджено 6 золотими медалями Міжнародних спеціалізованих виставок, 2 дипломами.

У 2023 році БІНПО організовано Літню школу з медіаграмотності. Студентська команда Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти посіла ІІІ місце у Всеукраїнському хакатоні «Лабіринти медіаграмотності або розв’язуємо вузлик інформаційної війни: історія, мова, культура, традиції від минулого до сьогодення». Розроблено студентський стартап-проєкт «Інформаційний імунітет або безпека в медіа».

Для забезпечення освітнього процесу при підготовці фахівців у 2023 році розроблено: 4 освітньо-професійні програми: «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент», 4 навчальні плани, 90 робочих програм та 74 силабуси навчальних дисциплі.

Для слухачів КПК розроблено 4 освітньо-професійні програми, 106 навчальні плани, 106 робочих навчальних плани.

Для забезпечення освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації за змішаною та дистанційною формою навчання підготовлено 62 електронні навчальні курси. Для слухачів КПК розроблено 4 Цифрові програмно-методичні комплекси, 8 Віртуальних книжкових полиць.

За темою НДР «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» підготовлено 283 одиниці продукції.

У 2023 році у хмарному сервісі Microsoft Teams платформи Office 365 відкрито 106 груп та 636 вебресурсів для слухачів курсів підвищення кваліфікації фахівців, 9 груп для здобувачів вищої освіти та 135 вебресурсів.

Кількісний показник аналізу масових заходів, організованих і проведених безпосередньо БІНПО за річним планом роботи та позапланово, а також участь у відкритих наукових та освітніх заходах становить  110, із них 70 заходів – внутрішньо-інститутські події і 40 – відкриті заходи з залученням інших співорганізаторів, у яких БІНПО прийняло активну участь і значною кількістю учасників.

Пріоритетним напрямом діяльності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти було встановлення та розвиток міжнародних наукових зв’язків із закладами освіти та інституціями держав ближнього та далекого зарубіжжя. 100% науково-педагогічних і педагогічних працівників пройшли міжнародне стажування.

У листопаді 2023 року БІНПО інтегрувався до Єдиної атестаційної системи (ЄАС) України.

Під час звіту проаналізовано інформаційно-ресурсне, організаційно-методичне та наукове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у період воєнного стану. Простежено участь БІНПО у проведенні заходів Програми спільної діяльності Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України.

На зборах трудового колективу одноголосно затверджено звіт директора Вікторії Сидоренко. Було визначено перспективні напрями роботи на 2024 рік.