У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

29.12. 2023

28 грудня 2023 року відбулося підсумкове засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України у 2023 році.

За звітний період (із січня 2023 року по грудень 2023 року включно) відбулось 11 засідань, із них: 7 засідань Вченої ради, проведених відповідно до Плану роботи на 2023 рік, і 4 засідання позачергових. За планом роботи передбачалось розглянути 45 питань, фактично розглянуто – 59 питань. Дія воєнного стану не вплинула на стійкість роботи Інституту та своєчасне прийняття та виконання рішень Вченої ради.

Виконання рішень Вченої ради БІНПО є ключовим для забезпечення його стратегічного розвитку та ефективності академічної діяльності. Це сприяє створенню умов для реалізації якісної освіти та наукових досліджень, що є фундаментом для закладу вищої освіти. Реалізація прийнятих рішень підтримує прозорість та відповідальність у управлінні інститутом, зміцнюючи довіру серед науково-педагогічних працівників, студентів і замовників освітніх послуг. Ефективне виконання рішень також сприяє підвищенню іміджу БІНПО на національному та міжнародному рівнях. Нарешті, це забезпечує узгодженість стратегічних напрямів у розвитку БІНПО, ураховуючи сучасні виклики та глобальні тренди в освіті і науці.

У засіданні взяли участь 14 членів Вченої ради. На Вченій раді БІНПО були присутні Дар’я Головко, представник студентства, та Лідія Горошкова, ключовий стейкголдери БІНПО.

Під час роботи Вченої ради розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Про результати внутрішнього моніторингу якості освіти у БІНПО у 2023 році.
  2. Про рейтинг науково-педагогічних працівників БІНПО. Рейтинг кафедр. Цільові показники кафедр у 2023 році.
  3. Про затвердження навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр Інституту у 2024 році.
  4. Про кадрове забезпечення освітнього процесу підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у 2023 році.
  5. Про стан і перспективи інтернаціоналізації наукової діяльності, академічної мобільності науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, замовників освітніх послуг
  6. Про затвердження освітньо-професійних програм, робочих програм курсів підвищення кваліфікації на 2024 рік.
  7. Про виконання рішень Вченої ради.
  8. Про конкурсний відбір для виконання у 2024 році наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  9. Про затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів.

На початку засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, підбила освітньої та наукової діяльності в умовах воєнного стану; звернула увагу на результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників БІНПО; зауважила на моніторингових дослідженнях якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, діяльності кафедр інституту тощо. Директорка наголосила на необхідності активізації розвитку співробітництва із зарубіжними та вітчизняними організаціями, галузевими кластерами, поглиблення зв’язків із зовнішніми стейкголдерами.

Оцінка роботи Вченої ради за 2023 рік у цілому  проведена за різними критеріями, ураховуючи її функції та цілі, а саме: науковий внесок, стратегічне планування, підтримка молодих учених, міждисциплінарність, взаємодія з галузевими партнерами, інтернаціоналізація, академічна етика, реалізація рекомендацій, звітність і транспарентність.

Заслухавши доповіді та обговоривши нагальні питання роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, члени Вченої ради ухвалили відповідні рішення. Під час засідання Вченої ради було розглянуто низку інших питань життєдіяльності інституту в період воєнного стану та повоєнного відновлення країни.

За допомогою аналізу наукових публікацій Вчена рада Інституту визначила ключові тенденції у світовому науковому просторі та врахувала їх у розробці наукових стратегій на 2024 рік та при виконанні НДР.

Результати роботи Вченої ради використовуються для розробки стратегій науково-дослідної діяльності Інституту з метою підвищення конкурентоспроможності національної науки.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!