IХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

18.12. 2023

  14 грудня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти».

Співорганізаторами конференції виступили: Філія АТ «НЦПК «Өрлеу» ІПК ПП по Жамбилській області  (Казахстан), Тбіліський центр з підготовки й перепідготовки водіїв автотранспорту (Грузія), Національний університет «Запорізька політехніка», Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Навчально-науковий інститут управління Маріупольського державного університету (м. Київ), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Запоріжжя).

На конференцію було подано 340 заявок, зафіксовано 160 точок підключення. У конференції взяли участь представники 18 областей України, зокрема Дніпропетровської, Київської, Рівненської, Запорізької, Сумської, Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Донецької, Кіровоградської, Чернівецької, Тернопільської, Херсонської, Одеської, Харківської, Львівської, Волинської, Хмельницької, та 6 країн світу: Казахстану, Словаччини, Грузії, Німеччини, Туреччини та України.

Мета проведення заходу: обговорення актуальних проблем розвитку освіти дорослих в умовах воєнного стану, теоретичних і прикладних аспектів професійного становлення особистості педагога у системі неперервної освіти, впровадження інноваційних технологій навчання в систему освіти дорослих; обмін досвідом з питань розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.

У ході конференції було обговорено низку актуальних питань, пов’язаних з розвитком психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в умовах воєнного стану, зарубіжним досвідом підготовки конкурентоспроможних фахівців, розвитком готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі неперервної освіти, організацією освітнього процесу на засадах особистісно-орієнтованого та самокерованого навчання, використанням цифрових технологій у процесі підвищення кваліфікації фахівців, удосконаленням сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах сталого розвитку, психологічним супроводом освіти дорослого населення тощо.

Роботу ІХ Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» відкрила Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, яка охарактеризувала прикладні здобутки та інновації Інституту в контексті виконання науково-дослідної роботи «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнно го відновлення України». Вікторія Вікторівна ознайомила присутніх із здобутками та напрацюваннями БІНПО, освітніми можливостями для слухачів курсів підвищення кваліфікації та здобувачів вищої освіти, що сьогодні створені в Інституті. Також зробила аналіз новітніх тенденцій глобального і національного ринку праці та освітніх послуг, попиту на компетентності у сфері вищої та професійної (професійно-технічної) освіти. 

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: Олена Арабаджи, проректорка з науково-педагогічної роботи, зовнішніх зв’язків і стратегічного розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидатка географічних наук, доцентка, заслужений працівник освіти України; Марія Пететятько, випускниця ОПП «Педагогіка вищої школи» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (Німеччина).

На пленарному засіданні IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» виступили з науковими доповідями: Ельміра Мирзалієва, старша викладачка кафедри інноваційної освіти та інформаційних технологій ФАТ «НЦПК «Орлеу» ІПР ПП по Жамбилській області, докторка філософії з психології та педегогіки, стипендіат міжнародної програми «Болашак» (Казахстан), із науковою доповіддю: «Використання методу перевернутого навчання на уроці»; Звіад Таборідзе, директор Тбіліського центру з підготовки й перепідготовки водіїв автотранспорту (Грузія), із науковою доповіддю «Система освіти дорослих у Грузії»; Ірина Кучеренко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка, із науковою доповіддю: «Особистісно-орієнтоване навчання – домінантна ознака сучасної освіти»; Наталія Магас, наукова співробітниця кафедри будівельних конструкцій Словацького технічного університету в Братиславі, кандидатка технічних наук, доцентка (Словаччина), із науковою доповіддю: «Принципи самокерованого навчання при освоєнні прикладних програм в галузі технічних наук»; Олена Гришаєва, в.о. директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, із науковою доповіддю «Профтех як драйвер формування людського капіталу»; Ольга Бойко, викладачка літературного факультету університету Ататюрка, докторка філософії з філології (Туреччина), із науковою доповіддю «Використання сучасних інформаційних технологій у процесі підвищення кваліфікації фахівців»; Наталія Мартинюк, директорка Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області, із науковою доповіддю «Пріоритетні напрямки розвитку освіти»; Ірина Кучерак, доцентка кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти Запорізького національного університету, кандидатка педагогічних наук, із науковою доповіддю: «Інклюзивність як новий тренд майбутнього ринку праці»; Дар’я Головко, здобувачка І курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, із майстер-класом «Стратегії застосування віртуальних помічників для підготовки кваліфікованих кадрів»; Станіслав Горошков, здобувач ІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» НУ «Києво-Могилянська академія», із науковою доповіддю: «Освіта як основа «економічного дива» Японії»; Ольга Рузанова, здобувачка ІІ курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 053 «Психологія» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, із науковою доповіддю: «Розвиток підприємливості та фінансової грамотності педагога в рамках національного проєкту з фінансової грамотності 2.0».

Організаторам конференції вдалося навіть в умовах воєнного стану створити неймовірно насичену атмосферу заходу, що дозволила поділитися власними напрацюваннями, продемонструвати найбільш цікаві ідеї, отримати колосальний потік нової, надзвичайно корисної інформації, пережити неймовірні емоції взаємного спілкування, розширити свої наукові контакти.

Відкрите інформаційне середовище Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти стало платформою для цікавої дискусії між вітчизняними та закордонними науковцями, педагогами-практиками і ключовими стейкголдерами.

Запис пленарного засідання та виступи ключових спікерів ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» можна переглянути на Ютуб-каналі БІНПО за покликанням:
https://www.youtube.com/watch?v=5AkZQQfVR4Y&t=13s