БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»

08.12. 2023

Із 06 по 09 грудня 2023 року науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Інноваційні практики наукової освіти».

Участь у конференції взяли Ілля Пахомов, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, Михайло Жук, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, а також здобувачі вищої освіти за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки.

Організаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Національний центр «Мала академія наук України»,  Кафедра UNESCO з наукової освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Мета конференції полягала у виявленні та обговоренні проблем, перспектив і способів впровадження наукової освіти в Україні, популяризації її інноваційних практик.

Наукова тематика конференції була досить широка, вона включала наступні секції: «Наукова освіта: міжнародний досвід і світові тенденції», «Освіта наукового спрямування в умовах воєнного стану», «STEM- і STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи», «Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія», «Практики наукової освіти з національно-патріотичним компонентом», а також «Інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних цифрових технологій».

06 грудня 2023 року відбулося відкриття конференції та пленарне засідання. З вітальними словами до учасників конференції звернулися: Василь Кремень, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, академік та президент Національної академії педагогічних наук України; Станіслав Довгий, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національного центру «Мала академія наук України»;
Олександр Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України; Максим Гальченко, доктор філософських наук, директор Інституту
обдарованої дитини НАПН України; Денис Свириденко, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Далі відбулося пленарне засідання, на якому було заслухано 23 доповіді. Особливо цікавою була доповідь Михайла Жука, завідувача кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидата філософських наук, доцента з теми: «Наукова освіта як складова освіти 4.0».

07 грудня 2023 року заслуховувалися секційні доповіді. Усього було представлено 26 наукових доповідей, в тому числі доповідь Іллі Пахомова, старшого викладача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, з теми: «Організаційний та інформаційно-методичний супровід підготовки
вихованців гуртків еколого-натуралістичного напряму до участі у
конкурсах дослідницько-експериментальних робіт».

08 грудня 2023 року проводилися науково-практичні заходи: майстер-класи («Застосування інтерактивних робочих аркушів wizer.me на уроках технологічного спрямування», «Формування комунікативної компетентності
здобувачів освіти за допомогою сучасних медійних засобів» і «Проєктне управління освітнім процесом засобами цифрових технологій») та фокус-група з педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти.

09 грудня 2023 року заплановано проведення науково-практичних заходів: науково-практичного семінару «Зміст, методи і форми освіти наукового спрямування для вчителів природничого профілю», майстер-класу «Інноваційні інструменти для проведення уроків мистецтва в початковій школі», презентації «Youtube-канал – помічник у навчанні» та «Цифрові технології як засіб підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх вчителів. Створення електронного підручника Book creator».

Науково-практична конференція надала багато корисної та цікавої інформації для науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, а також для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», дозволила їм глибше зрозуміти сутність наукової освіти для здобувачів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Щиро дякуємо організаторам та спікерам конференції за актуальну інформацію, цікаві та корисні доповіді, майстер-класи та презентації!