УЧАСТЬ БІНПО У ІІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР»

01.11. 2023

  27 жовтня 2023 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України взяли участь у  ІІІ Міжнародній науковій конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір», який проводився на базі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Конференція проводилась у партнерстві з : Міністерством освіти і науки України, Жешувським університетом (Польща), Університетом Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Вроцлавським університетом (Польща), Університетом Лафборо (Великобританія), Західно-Мічиганським університетом (США),  Київським університетом імені Бориса Грінченка, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка,  Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка,  Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Українською асоціацією дослідників освіти

Участь у форумі взяли науково-педагогічні працівники кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін та здобувачі освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ОП «Педагогіка вищої школи».

У роботі наукового форуму взяли участь відомі українські та зарубіжні науковці – дослідники проблем освітньої політики, стратегій і технологій розвитку освітнього простору. Доповідачі представляли наукові школи: Київського університету імені Бориса Грінченка, Української асоціації дослідників освіти, Тернопільського національного педагогічного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Poland), Університету Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) та інші.

Відкрили конференцію Андрій Гукалюк, перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка та Лілія Гриневич, перший проректор Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцентка.

У вступних вітальних словах було наголошено на важливості проведення подібних заходів, які створюють платформу для обміну досвідом і освітніми практиками, розвитку наукової спільноти та міжнародної співпраці, а також на впровадженні реформи «Нова українська школа» на інституційному рівні в умовах війни.

Загальною метою конференції стало обговорення теоретичних та практичних аспектів формування освітнього простору зі світовим і вітчизняним вимірами, з врахуванням викликів в освітній сфері, що пов’язані з військовим станом в Україні та акцентом на напрямки: теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору, освітні системи та політика, міжкультурне вимірювання освіти, соціальні та економічні аспекти освіти та інше.

Колектив БІНПО висловлює щиру подяку за запрошення до участі у конференції, яка має вагоме значення для розвитку освіти, сприяння обміну ідеями та дослідженнями, сприяння створенню нових зв’язків та сприяння поліпшенню освітніх систем у світі.