БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВІДКРИТТІ ОНЛАЙН-ШКОЛИ «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»

01.11. 2023

 1 листопада 2023 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України взяли участь у відкритті онлайн-школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях».

Онлайн-школа «Цифрові технології в наукових дослідженнях» є волонтерською ініціативою та проводиться з метою підвищення рівня цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів.

Онлайн-школа ініційована Радою молодих вчених НАПН України та організована у співпраці з Офісом підтримки вченого, Інститутом цифровізації освіти НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ) та Освітнім хабом «Центр неперервної освіти / Lifelong Education Centre».

Координатор Онлайн-школи – Анна Яцишин, координатор Офісу підтримки вченого, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», провідний науковий співробітник, голова РМВ.

План першого заняття включав такі модулі:

  1. Відкриття онлайн-школи;
  2. Презентація Програми онлайн-школи, основні організаційні аспекти та представлення спікерів;
  3. Заняття 1. «Цифрові технології та інструменти для виконання наукового дослідження».

Програма онлайн-школи складається з 2 модулів і передбачає 60 годин (2 кредити ЄКТС). Передбачено лекційні та тренінгові заняття, а також виконання практичних вправ та завдань.

МОДУЛЬ 1. Цифрові технології для проведення наукового дослідження та виконання науково-організаційної діяльності включає: застосування цифрових технологій для проведення наукового дослідження та ефективного здійснення наукової та науково-організаційної діяльності; застосування наукометричних баз даних, електронних бібліотечних систем, онлайн енциклопедії, інформаційно-аналітичних наукових систем, штучного інтелекту, інструментів відкритої науки для оптимізації часових і фінансових витрат, для аналізу і систематизації зарубіжного і вітчизняного досвіду та виконання різних етапів наукового дослідження; застосування хмарних сервісів для спільної роботи з науковими матеріалами; цифрові технології для забезпечення спільної роботи над документами і презентаціями; практичні вправи: використання хмарних сервісів для спільної роботи над дослідженням; створення анкет та опитувальників; застосування штучного інтелекту для створення структури наукової публікації, доповіді, оголошення, таблиці та ін.

МОДУЛЬ 2. Застосування цифрових технологій для розвитку іміджу вченого та наукової комунікації передбачає: інструменти відкритої науки як засоби популяризації власних наукових результатів; профілі у міжнародних наукометричних базах – «must have» для вченого;  напрями застосування цифрових технологій для розбудови іміджу вченого; застосування електронних соціальних мереж та штучного інтелекту для розбудови персонального іміджу вченого та популяризації наукових результатів;   застосування цифрових технологій для наукової комунікації та інтеграції у міжнародний дослідницький простір;  практичні вправи.

Колектив БІНПО висловлює щиру подяку організаторам події  за можливість підвищити кваліфікацію шляхом відвідування онлайн-школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях». Сподіваємося, що молоді науково-педагогічні працівники  зможуть розвинути  навички та знання, які важливі для сучасних наукових досліджень та розвитку цифрових технологій в освіті в цілому через доступ до експертів у цій галузі.