У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

29.10. 2023

  27 жовтня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 12 науково-педагогічних працівників БІНПО, 3 ключових стейкголдери, 2 представники Колегії студентського самоврядування та випускники БІНПО.

Модерував засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості БІНПО, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

Було розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Результати громадського обговорення освітньо-професійної програми «Психологія» за спеціальністю 053 Психологія для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
  2. Результати громадського обговорення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
  3. Результати громадського обговорення освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» за спеціальністю 073 Менеджмент для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
  4. Про надання рекомендацій Вченій раді БІНПО щодо затвердження змін до освітніх програм та навчальних планів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2023/2024 н.р.

Володимир Кулішов привітав учасників зібрання та звернув увагу, що упродовж жовтня 2023 року відбувалося громадське обговорення трьох освітніх програм БІНПО за спеціальністю 053 Психологія, 073 Менеджмент та 011 Освітні, педагогічні науки для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Обговорення освітніх програм відбувалося за участі роботодавців, ключових стейкголдерів, здобувачів освіти та випускників.

Наталія Торба, гарант ОПП «Психологія», представила результати громадського обговорення проєкту освітньої програми та ознайомила членів Ради з якості із пропозиціями та рекомендаціями роботодавців та випускників програми. В обговоренні взяла участь ключовий стейкголдер ОПП «Психологія» Алла Клочко, керівниця Громадської організації «Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», докторка психологічних наук, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Володимир Кулішов, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи» представив результати громадського обговорення проєкту освітньої програми за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Серед основних пропозицій роботодавців, ключових стейкголдерів та випускників програми – удосконалення системи практичної підготовки, уведення нових вибіркових дисциплін, що відповідають запитам часу та сучасним реаліям підготовки фахівців, удосконалення системи підготовки і написання кваліфікаційної роботи магістра. Участь в обговоренні ОПП «Педагогіка вищої школи» взяли: ключовий стейкголдер Василь Ковальчук, професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор, та Анастасія Скрипник, випускниця освітньої програми 2023 року.

Юлія Герасименко, гарант ОПП «Управління навчальним закладом», представила результати громадського обговорення освітньої програми за спеціальністю 073 Менеджмент. Юлія Сергіївна звернула увагу присутніх на пропозиції роботодавців щодо заміни окремих освітніх компонентів, як обов’язкових, так і вибіркових, та удосконалення системи практичної підготовки здобувачів освіти. Участь в обговоренні взяла ключовий стейкголдер ОПП «Управління навчальним закладом» Лідія Горошкова, професорка кафедри екології НУ «Києво-Могилянська академія», докторка економічних наук, професорка.

Наприкінці засідання представлені результати громадського обговорення та зміни до освітніх програм і навчальних планів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2023/2024 н.р було рекомендовано затвердити на черговому засіданні Вченої ради БІНПО.

Щиро дякуємо членам Ради з якості, ключовим стейкголдерам, представникам студентського самоврядування та випускникам освітніх програм за конструктивну роботу та професійну взаємодію!