У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

18.10. 2023

  17 жовтня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулось чергове засідання Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

Тема засідання: «Формування етичних цінностей та культури серед студентів БІНПО: популяризація доброчесності, поглиблення розуміння та впровадження в академічному середовищі».

Модерувала засідання Олена Юденкова, учений секретар БІНПО. Організаційно-технічний супровід забезпечила секретар комісії – Оксана Линчак, професорка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця.

З метою дотримання відповідного рівня прозорості діяльності комісії були запрошені: Владислав Чертов, відповідальний за сектор з протидії корупції та дотримання принципів академічної доброчесності колегії студентського самоврядування БІНПО, студент ІI-го курсу освітнього рівня «магістр» спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи»; зовнішні ключові стейкголдери (Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка Національного університету «Києво-Могилянська академія», освітній омбудсмен БІНПО; Світлана Масліч, заступник директора з навчально-методичної роботи ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»).

Під час засідання було розглянуто питання порядку денного:

– Обговорення нормативних документів, що регламентують політику дотримання академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Втілення концепції академічної доброчесності в освітнє середовище.

– Про затвердження анкети щодо опитування здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності у БІНПО.

– Про затвердження електронного навчального курсу «Академічна доброчесність при підготовці здобувачів освіти в закладах ФПО» (доц. Юденкова О.П.).

Засідання відкрила Олена Юденкова, яка привітала учасників, довела до відому порядок денний, представила оновлений склад комісії і зазначила, що правильне сприйняття та практика ширення етичних принципів є невід’ємною частиною академічної культури БІНПО. Це стосується як науково-педагогічних працівників, так і студентів. Від кожного учасника освітнього процесу залежить формування позитивного іміджу закладу освіти, а також вплив на майбутнє нашого суспільства через виховання молоді.

Для оновленого складу комісії було проведено презентацію результатів дослідження щодо етичних цінностей серед студентів БІНПО, включаючи основні висновки та рекомендації, також представлено роботу колегіальних органів з підтримки принципів академічної доброчесності та огляд усіх нормативно-правових документів з означеного питання.

Члени комісії долучилися до розробки конкретних кроків та стратегій для посилення усвідомлення етичних аспектів серед учасників освітнього процесу БІНПО, активно обговорили анкету для опитування суб’єктів освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності та висловили свої погляди на проблему формування етичних цінностей серед студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації. Були обговорені можливі шляхи впровадження етичних цінностей в академічному середовищі БІНПО, зокрема, через навчальні модулі на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Різними членами комісії відбулись короткі анонси подій, пов’язаних з роботою комісії, освітнім процесом, а також анонсувались заходи з магістрантами. Лідія Анатоліївна Горошкова, докторка економічних наук, професорка Національного університету «Києво-Могилянська академія» звернула увагу присутніх на можливості партнерства з БІНПО у напряму популяризації принципів доброчесності, поглиблення розуміння культури в академічному середовищі відповідно до укладеної угоди про спільну діяльність.

Дякуємо всім членам комісії за продуктивну працю, ідеї та думки, що  є невід’ємною частиною нашої спільної місії: сприяти формуванню етичних цінностей серед студентів та підвищенню рівня академічної доброчесності. Разом ми здатні досягти важливих покращень у нашому академічному середовищі та сприяти розвитку наших студентів як майбутніх лідерів системи освіти та суспільства в цілому.