НАУКОВА БІБЛІОТЕКА БІНПО ПІДГОТУВАЛА ВІРТУАЛЬНУ КНИЖКОВУ ВИСТАВКУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

15.11. 2022

Сучасне реформування вищої освіти передбачає гарантування якості та постійне її підвищення, формування довіри до системи та закладів вищої освіти. Відповідно до Закону України «Про освіту» одним із аспектів державної політики є академічна доброчесність як сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

В українському освітньому та науковому середовищі, на жаль, часто зустрічаються прояви академічної недоброчесності, такі, як-от: плагіат, хабарництво, списування тощо. Стрімкий розвиток технологій та вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності полегшують процес використання та поширення інформації, але водночас, набирає все більших обертів процеси запозичення, привласнення і використання чужих ідей та думок. Порушення академічної доброчесності створює негативну репутацію не тільки окремих суб’єктів науково-освітнього процесу, а й закладу вищої освіти в цілому, породжують недовіру суспільства до вітчизняної науки. Саме тому поглиблення та розширення знань із проблеми академічної доброчесності та їх практичне впровадження є дуже актуальним та важливим завданням сучасного освітньо-наукового простору.

Наукова бібліотека БІНПО пропонує ознайомитись із віртуальною книжковою виставкою «Академічна  доброчесність – запорука якісної освіти та сталого розвитку», на якій презентовано книги та періодичні видання із фонду бібліотеки, а також посилання на вебресурси, присвячені академічній доброчесності.

Режим доступу: https://prezi.com/view/aQmEYSp5oNYSclaMhj5E/