НАУКА, ДОСВІД, ТВОРЧІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВА – СИНЕРГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО

15.02. 2022

114 осіб, 7 закладів освіти, 3 області та 4 дні інтенсивного навчання – саме так у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України проходить підвищення кваліфікації для педагогічних працівників фахової передвищої освіти.

Завдяки застосуванню найсучасніших інтерактивних технологій дистанційного навчання викладачі закладів фахової передвищої освіти Миколаївської, Івано-Франківської та Чернігівської областей впродовж навчання мають можливість не лише відвідати в комфортному форматі лекції та семінарські заняття, організовані на платформі Google Meet, але й доступ до ресурсу profosvita.org, де завантажено весь пакет матеріалів, необхідних для вивчення тем кожного спецкурсу.

Ураховуючи здійснення моніторингових досліджень колективом БІНПО, що постійно здійснюються з метою виявлення найбільш актуальних тем не лише у ракурсі оновлення вітчизняного і міжнародного законодавства та появи нових освітніх трендів, але й щоденних викликів, що постають перед викладачами фахової передвищої освіти, змістове наповнення навчальних модулів є актуальним, важливим, на часі.

Зокрема, в межах модулю «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами» (розробник доц. І. Кучерак) детально розглянуто зміни в нормативно-правовій площині та принципах оформлення ІПР (індивідуальна програма розвитку), алгоритмі створення інклюзивної групи, роботі команди психолого-педагогічного супроводу, що вступили в дію із 01 січня 2022 року, – Постанови Кабінету Міністрів України №957 від 15.09.2021 р. та №1321 від 15.12.2021.

Неабияку зацікавленість педагогів фахової передвищої освіти викликав модуль «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти» (розробник доц. А. Єрмоленко). Визначення М. Ноулса андрагогіки як «мистецтва і науки допомоги дорослим вчитися» стало підґрунтям для проєктування універсального освітнього середовища компетентнісного розвитку здобувачів освіти різних вікових категорій.

«Психолого-педагогічні засади професійного розвитку сучасного педагога» (розробник ст. викл. Харагірло) – модуль який сьогодні педагоги також визначили як один з ключових. Особливість його полягає в поєднанні інноваційних технологій з орієнтацією на самостійне навчання та неперервний компетентнісний розвиток педагогів фахової перед вищої освіти.

Унікальність таких програм підкреслюється іміджевими заняттями, які проводить директорка Інституту проф. В. Сидоренко. Такі заняття мають неабияку енергетику, освітній ефект і є апогеєм підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації у БІНПО проходить у тісній взаємодії на рівні «викладач – слухач». Лекції та семінарські заняття завжди супроводжуються жвавими дискусіями, детальними відповідями на усі питання, які є особливо актуальними для викладачів закладів фахової передвищої освіти. Самостійна робота слухачів посилюється відеоресурсами, цифровими комплексами та науково-методичними розробками науковців БІНПО.