У БІНПО ВІДБУЛОСЬ УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ ШКОЛИ ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

30.11. 2021

26 листопада 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося урочисте закриття Школи лідерів професійної освіти (ШЛПО).
Закриття Школи лідерів професійної освіти відбулось у форматі освітнього коворкінгу «Розвиток лідерської компетентності керівних кадрів закладів професійної освіти в умовах сталого розвитку».
Науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України досліджують питання, пов’язані з підвищенням ефективності та якості системи безперервної освіти педагогів професійної освіти в контексті розроблення і впровадження компетентнісно орієнтованих концептуальних моделей підвищення кваліфікації в умовах сталого розвитку.
Школа лідерів професійної освіти була започаткована в рамках прикладного наукового дослідження «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» (державний реєстраційний номер наукового дослідження 0121U108611, відповідно до постанови Президії НАПН України від 01.02.2021 р. № 1-2/2-12).
Учасниками Школи лідерів професійної освіти стали 26 директорів і заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з Дніпропетровської та Київської областей.
В команду викладачів, які працювали в Школі лідерів, були залучені роботодавці, представники громадських організацій, керівники закладів професійної освіти та фахівці з питань лідерства.
Освітній процес в Школі спрямовано на опанування 7 модулів освітньо-професійної програми: нормативно-правові засади управлінської діяльності керівника ЗПО; менеджмент і лідерство в освіті дорослих; психологія професійної діяльності керівника закладу ПО; організація освітнього простору закладу ПО; науково-методичний менеджмент освітніх інновацій; цифрові технології в діяльності керівника.
Модераторами освітнього коворкінгу були Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, та Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент.
Найбільш актуальні теми для обговорення під час освітнього коворкінгу: сучасне керівництво і лідерство в закладі ПО; розвиток лідерської компетентності педагогічних працівників в умовах реформування професійної освіти; дуальна форма навчання як складник соціального партнерства та інші.
Слухачі Школи лідерів професійної освіти акцентували увагу на інноваційності та актуальності Школи лідерів професійної освіти як інноваційної моделі підвищення кваліфікації. Зазначили можливості для безперервного професійного розвитку як керівників, так і педагогічних працівників у міжкурсовий період.