У БІНПО ВІДБУЛАСЬ УСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ»

03.10. 2021

30 вересня 2021 року на базі Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась Усеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології при підготовці
фахівців транспортної галузі» за участі і підтримки Асоціації державних закладів
професійно-технічної освіти України залізничного профілю.
Модератор науково-практичної конференції – Андрій Борисович
Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат політичних наук, доцент.
Учасниками пленарного засідання Всеукраїнської конференції стали
науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти,
методисти обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти,
педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової
передвищої освіти, роботодавці та ключові стейкголдери. Всього в конференції
взяло участь 142 особи.
Під час конференції обговорювались актуальні питання щодо: сучасних
тенденцій підготовки фахівців транспортної галузі в контексті реалізації Стратегії
розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року та
перспективних напрямів співпраці закладів освіти із ключовими стейкголдерами;
впровадження інноваційних освітніх програм та сучасного науково-методичного
супроводу у професійну підготовку та перепідготовку персоналу для
транспортної галузі; інноваційної діяльності педагогічних працівників у контексті
реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року;
зарубіжного досвіду використання інноваційних технологій при підготовці
фахівців транспортної галузі для підвищення якості та надійності надання
транспортно-логістичних послуг.
З вітальним словом до учасників Усеукраїнської науково-практичної
конференції звернулась Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського
інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук,
професорка.
Змістовні та ґрунтовні доповіді педагогічних працівників створили
підґрунтя для розв’язання протиріч розвитку сучасної професійної освіти.
Наталія Гарань, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», кандидат педагогічних наук, доцент,
презентувала інформацію щодо сутності інноваційних технологій в сучасній
освітній теорії і практиці.

Світлана Яремчук, доцент кафедри суднових енергетичних установок і
систем Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська
академія», кандидат технічних наук, доцент, презентувала учасникам конференції
технологію віртуальної та доповненої реальності при підготовці фахівців морської
галузі.
Анатолій Вовнянко, екс-заступник головного конструктора Авіаційного
науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова, керівник програми
створення літака АН-225 “Мрія”, кандидат технічних наук, поділився історичним
досвідом і перспективами впровадження інновацій у сфері літакобудування.
Інформацію щодо особливостей підготовки інженерів за спеціальністю
«Автомобільний транспорт у Національному університеті «Чернігівська
політехніка» презентував Ярослав Кужельний, доцент кафедри автомобільного
транспорту та галузевого машинобудування Навчально-наукового інституту
механічної інженерії, технологій та транспорту Національного університету
«Чернігівська політехніка», кандидат технічних наук.
Тетяна Савчук, секретар Асоціації державних закладів професійно-
технічної освіти України залізничного профілю, майстер виробничого навчання
Державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»,
презентувала інформацію щодо перспективних напрямів інтеграції ЗП(ПТ)О в
європейській освітній простір.
Відкрите інформаційне середовище БІНПО стало платформою для цікавої
дискусії між науковцями, педагогами-практиками та ключовими стейкхолдерами
щодо: реалізації інновацій у професійну підготовку фахівців для транспортної
галузі; перспектив впровадження технології віртуальної та доповненої реальності;
підготовки фахівців транспортної галузі в контексті реалізації Стратегії розвитку
професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року; впровадження
у вітчизняну систему професійної освіти зарубіжного досвіду транспортно-
логістичних послуг як нової ланки інноваційних технологій при підготовці
фахівців транспортної галузі.
Запис пленарного засідання Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції можна переглянути на ютуб-каналі БІНПО, за посиланням:
https://youtu.be/URgRy6SCHf8
Дякуємо нашим замовникам освітніх послуг за співпрацю у розбудові
інноваційного освітнього середовища професійної освіти.