Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Інформаційна відкритість

17.02. 2022

На виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту» та статті 79 Закону України «Про вищу освіту», Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти забезпечує прозорість та відкритість провадження діяльності у сфері вищої, професійної та фахової передвищої освіти.

 1. ВИПИСКА З ЄДРПОУ
 2. ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 5. КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022-2026 РОКИ
 6. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021-2026 РОКИ
 7. ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД НАУКОВИХ УСТАНОВ НАПН УКРАЇНИ
 9. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
 10. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році (ІЗ ЗМІНАМИ)
 11. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році
 12. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БІНПО
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО
 18. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ДОПЛАТ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГО ПРАЦІВНИКАМ БІНПО

Склад Вченої ради

Склад членів трудового колективу

Склад студентської ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Склад Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Мовою освітнього процесу (мовою навчання та оцінювання) є державна (українська) мова.

Використання іноземних мов в освітньому процесі БІНПО здійснюється відповідно до законодавства.

Звіт про надходження і використання коштів у поточному році

Основною метою проведення закупівель Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України є забезпечення організації робочого та освітнього процесу, виконання фінансово-господарської діяльності та реалізації повноважень у сфері науки та освіти, що здійснюються Інститутом згідно із законодавством України та Положенням про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – відокремлений структурний підрозділ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 27.02.2020 року

Обсяги та номенклатура закупівель формується відповідно до річного кошторису, річного плану закупівель та змін до нього. Технічні та якісні характеристики визначаються з урахуванням оптимального співвідношення ціни та якості, загальноприйнятих норм та стандартів для предмета закупівлі, з дотриманням максимальної економії та ефективності.

Інститут здійснює закупівлі товарів, послуг та робіт виключно на підставі та в межах Закону України «Про публічні закупівлі» на веб-порталі Уповноваженого органу (https://www.prozorro.gov.ua/)

ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ БІНПО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ БІНПО

Майданчик для закупівель, що використовує Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти –https://zakupki.prom.ua/

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

2022 РІК

Вміст акордеона

ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО ЦИФРОВУ БIБЛIОТЕКУ
(РЕПОЗИТАРIЙ)
Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти

Вміст акордеона
 1. ВИПИСКА З ЄДРПОУ
 2. ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 5. КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022-2026 РОКИ
 6. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021-2026 РОКИ
 7. ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД НАУКОВИХ УСТАНОВ НАПН УКРАЇНИ
 9. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
 10. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році (ІЗ ЗМІНАМИ)
 11. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році
 12. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БІНПО
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО
 18. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ДОПЛАТ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГО ПРАЦІВНИКАМ БІНПО

Склад Вченої ради

Склад членів трудового колективу

Склад студентської ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Склад Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Мовою освітнього процесу (мовою навчання та оцінювання) є державна (українська) мова.

Використання іноземних мов в освітньому процесі БІНПО здійснюється відповідно до законодавства.

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА 2018-2022 РОКИ

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ОСВІТНЮ, НАУКОВУ, МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА 2022 РІК

РЕАЛІЗАЦІЯ У 2022 РОЦІ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ за 2021 рік

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ за 2020 РІК

ЗВІТ ДИРЕКТОРА БІНПО ЗА 2021 РІК

ЗВІТ ДИРЕКТОРА БІНПО ЗА 2021 РІК (презентація)

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА БІНПО за 2020 рік

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА БІНПО за 2020 рік (презентація)

ЗВІТ З НДР «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» (0117U002381, 2017-2021)ЗА 2021 РІК (остаточний)

Звіт про надходження і використання коштів у поточному році

Основною метою проведення закупівель Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України є забезпечення організації робочого та освітнього процесу, виконання фінансово-господарської діяльності та реалізації повноважень у сфері науки та освіти, що здійснюються Інститутом згідно із законодавством України та Положенням про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – відокремлений структурний підрозділ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 27.02.2020 року

Обсяги та номенклатура закупівель формується відповідно до річного кошторису, річного плану закупівель та змін до нього. Технічні та якісні характеристики визначаються з урахуванням оптимального співвідношення ціни та якості, загальноприйнятих норм та стандартів для предмета закупівлі, з дотриманням максимальної економії та ефективності.

Інститут здійснює закупівлі товарів, послуг та робіт виключно на підставі та в межах Закону України «Про публічні закупівлі» на веб-порталі Уповноваженого органу (https://www.prozorro.gov.ua/)

ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ БІНПО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ БІНПО

Майданчик для закупівель, що використовує Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти –https://zakupki.prom.ua/

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

2022 РІК

Вміст акордеона

ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО ЦИФРОВУ БIБЛIОТЕКУ
(РЕПОЗИТАРIЙ)
Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти

Вміст акордеона
 1. ВИПИСКА З ЄДРПОУ
 2. ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 5. КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022-2026 РОКИ
 6. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021-2026 РОКИ
 7. ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД НАУКОВИХ УСТАНОВ НАПН УКРАЇНИ
 9. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
 10. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році (ІЗ ЗМІНАМИ)
 11. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році
 12. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БІНПО
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО
 18. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ДОПЛАТ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГО ПРАЦІВНИКАМ БІНПО

Склад Вченої ради

Склад членів трудового колективу

Склад студентської ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Склад Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Мовою освітнього процесу (мовою навчання та оцінювання) є державна (українська) мова.

Використання іноземних мов в освітньому процесі БІНПО здійснюється відповідно до законодавства.

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА 2018-2022 РОКИ

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ОСВІТНЮ, НАУКОВУ, МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА 2022 РІК

РЕАЛІЗАЦІЯ У 2022 РОЦІ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ за 2021 рік

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ за 2020 РІК

ЗВІТ ДИРЕКТОРА БІНПО ЗА 2021 РІК

ЗВІТ ДИРЕКТОРА БІНПО ЗА 2021 РІК (презентація)

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА БІНПО за 2020 рік

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА БІНПО за 2020 рік (презентація)

ЗВІТ З НДР «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» (0117U002381, 2017-2021)ЗА 2021 РІК (остаточний)

Звіт про надходження і використання коштів у поточному році

Основною метою проведення закупівель Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України є забезпечення організації робочого та освітнього процесу, виконання фінансово-господарської діяльності та реалізації повноважень у сфері науки та освіти, що здійснюються Інститутом згідно із законодавством України та Положенням про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – відокремлений структурний підрозділ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 27.02.2020 року

Обсяги та номенклатура закупівель формується відповідно до річного кошторису, річного плану закупівель та змін до нього. Технічні та якісні характеристики визначаються з урахуванням оптимального співвідношення ціни та якості, загальноприйнятих норм та стандартів для предмета закупівлі, з дотриманням максимальної економії та ефективності.

Інститут здійснює закупівлі товарів, послуг та робіт виключно на підставі та в межах Закону України «Про публічні закупівлі» на веб-порталі Уповноваженого органу (https://www.prozorro.gov.ua/)

ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ БІНПО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ БІНПО

Майданчик для закупівель, що використовує Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти –https://zakupki.prom.ua/

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

2022 РІК

Вміст акордеона

ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО ЦИФРОВУ БIБЛIОТЕКУ
(РЕПОЗИТАРIЙ)
Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти

Вміст акордеона
 1. ВИПИСКА З ЄДРПОУ
 2. ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 5. КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022-2026 РОКИ
 6. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021-2026 РОКИ
 7. ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД НАУКОВИХ УСТАНОВ НАПН УКРАЇНИ
 9. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
 10. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році (ІЗ ЗМІНАМИ)
 11. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році
 12. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БІНПО
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО
 18. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ДОПЛАТ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГО ПРАЦІВНИКАМ БІНПО

Склад Вченої ради

Склад членів трудового колективу

Склад студентської ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Склад Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Мовою освітнього процесу (мовою навчання та оцінювання) є державна (українська) мова.

Використання іноземних мов в освітньому процесі БІНПО здійснюється відповідно до законодавства.

Звіт про надходження і використання коштів у поточному році

Основною метою проведення закупівель Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України є забезпечення організації робочого та освітнього процесу, виконання фінансово-господарської діяльності та реалізації повноважень у сфері науки та освіти, що здійснюються Інститутом згідно із законодавством України та Положенням про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – відокремлений структурний підрозділ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 27.02.2020 року

Обсяги та номенклатура закупівель формується відповідно до річного кошторису, річного плану закупівель та змін до нього. Технічні та якісні характеристики визначаються з урахуванням оптимального співвідношення ціни та якості, загальноприйнятих норм та стандартів для предмета закупівлі, з дотриманням максимальної економії та ефективності.

Інститут здійснює закупівлі товарів, послуг та робіт виключно на підставі та в межах Закону України «Про публічні закупівлі» на веб-порталі Уповноваженого органу (https://www.prozorro.gov.ua/)

ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ БІНПО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ БІНПО

Майданчик для закупівель, що використовує Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти –https://zakupki.prom.ua/

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

2022 РІК

Вміст акордеона

ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО ЦИФРОВУ БIБЛIОТЕКУ
(РЕПОЗИТАРIЙ)
Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти

Вміст акордеона

КРИТЕРІЙ 1 – ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОП

Визначення мети, проєктування цілей і фокусу кожної ОП відповідають Стандартам вищої освіти, НРК, принципами ЄПВО, зумовлені Стратегічним планом БІНПО на 2020-2025 роки, Річними планами роботи БІНПО, що зреалізовані за кластерним підходом як основною формою взаємодії і партнерства та уможливлюють планування і взаємодію всіх кафедр і структурних підрозділів, надавачів і замовників освітніх послуг, а також цілковито корелюються з місією, візією і системою цінностей, організаційною культурою закладу. ОП ураховують галузевий і регіональний контекст. Кожен член нашої академічної спільноти (науково-педагогічні і педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти), роботодавці і ключові стейкголдери, бенефіціари  беруть активну участь у громадському обговоренні освітніх програм відповідно до вимог ринку праці, потреб замовників освітніх послуг.

Упродовж 2020-2021 рр. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти розроблено низку локальних нормативних документів, які дозволяють забезпечити інтеграцію і функціональну єдність структурних складників якості вищої освіти (умов, процесу, результатів) для організації безперервної освіти впродовж життя, упровадження нових технологій навчання дорослих шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, максимально ефективно організувати діяльність Інституту в цілому та кафедр, структурних підрозділів. Серед локальних нормативних документів, що окреслюють напрями і перспективи надання якісних освітніх послуг, такі:

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 3. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2023 РІК
 4. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022 РІК
 5. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021 РІК
 6. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020 РІК
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІНПО
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ КЛЮЧОВИХ ДОКУМЕНТІВ У БЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІНПО
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ, КОНСУЛЬТАТИВНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІНПО
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 18. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО на 2021-2022 навчальний рік
 19. СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки
 20. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 21. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ОТРИМАНИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У БІНПО
 22. ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 23. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

                     НДР 2017-2021 РР.

                             ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ    

                             ОБЛІКОВА КАРТКА НДДКР 2020 РІК

                             ОБЛІКОВА КАРТКА НДДКР 2021 РІК

                     НДР 2020-2021 РР.

                             ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

                              ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

                              ПРО ХІД ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

                              ОБЛІКОВА КАРТКА НДДКР

   23. ЗВІТ З НДР «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» (0117U002381, 2017-2021)

                       ЗА 2021 РІК (остаточний)

                       ПРО РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ ЗАВЕРШЕНОЇ НДР

                       ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВЕРШЕНОЇ НДР (презентація) 

   24. ЗВІТ З НДР «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (0121U108611, 2021 р.)

                       ЗА 2020 РІК

                       ЗА 2021 РІК

                       ЗА 2021 РІК (презентація)

   25. ПЛАН РОБОТИ  КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

                      2020 РІК

                      2021 РІК

                      2022 РІК

                      2023 РІК

    26. ЗВІТ ПРО РОБОТУ  КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

                     2020 РІК

                     І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ 

                     2021 рік

                     І ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ

                     2022 рік

    27. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДІСЦИПЛІН

                      2020 РІК

                      2021 РІК

                      2022 РІК

                      2023 РІК

    28. ЗВІТ ПРО РОБОТУ  КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДІСЦИПЛІН

                      2020 РІК

                      І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

                      2021 РІК

                      І ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ

                      2022 РІК

    29. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

                      2020 РІК

                      2021 РІК

                      2022 РІК

                      2023 РІК

    30. ЗВІТ ПРО РОБОТУ  КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

                      2020 РІК

                      І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

                      2021 рік

                      2022 рік

    31. РАДА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

          ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО на 2021-2022  навчальний рік

                      ЗАСІДАННЯ І

                      ЗАСІДАННЯ ІІ

                      ЗАСІДАННЯ ІІІ

     32. ЗВІТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

                      ЗВІТ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЗА І півріччя 2022 року

                      ЗВІТ ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА за І півріччя 2022 року

                      ЗВІТ ВІДДІЛУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за І півріччя 2022 року


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial