Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Оголошення

08.02. 2022

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ-2022!

Запрошуємо Вас здобути ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України

ТОП-5 ПЕРЕВАГ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

 1. Підготовка магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у БІНПО дає старт новим можливостям, професійному успіху та кар’єрному зростанню.
 2. ХХІ століття – час безперервної освіти «Lifelong learning».
 3. Зростає престиж професії викладача (на великих фірмах впроваджується «coaching» – наставництво, фахівці роботи з персоналом).
 4. Сьогодні розширюються функції педагогічної професії. Сучасний викладач – це наставник, консультант, модератор, коуч, тьютор, фасилітатор
 5. Викладач закладу вищої освіти увійшов у ТОП-10 найзатребуваніших професій 2021 року (7 місце), за даними Державної служби зайнятості України.

СЕРЕД ПЕРЕВАГ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ БІНПО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ВАРТО ВИДІЛИТИ:

 1. Вступ за дипломом БУДЬ-ЯКОГО профілю (бакалавр, магістр/спеціаліст) та лише за результатами фахового вступного іспиту або мотиваційним листом.
 2. Для вступу на ОПП «Педагогіка вищої школи» НЕ ПОТРІБНО здавати магістерський тест навчальної компетентності.
 3. Плата за навчання ВСЬОГО 1500 грн. на місяць (15000 грн. на рік)
 4. БІНПО – єдиний державний ЗВО (IV рівня акредитації) у м. Біла Церква, який здійснює  підготовку магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ОПП «Педагогіка вищої школи» (програма акредитована у травні 2022 року)
 5. БІНПО готує фахівців здатних до інноваційної освітньої діяльності конкурентоспроможних на сучасному ринку праці (викладач-новатор, наставник, консультант, модератор, коуч, тьютор, фасилітатор, науковий співробітник).
 6. Ви будете навчатися за унікальною  індивідуальною освітньою траєкторією, яку ми допоможемо вам побудувати та оволодієте компетентностями необхідними сучасному педагогу.

ПО ЗАКІНЧЕННЮ МАГІСТРАТУРИ БІНПО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ВИ БУДЕТЕ ЗДАТНІ

 • Організовувати освітній процес у закладі освіти на високому науково-методичному рівні;
 • враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти
 • надавати консультації з питань освітньої політики та інновацій в освіті
 • управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-педагогічній та науковій діяльності
 • інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах
 • використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у освітній та дослідницькій діяльності та багато іншого

НАШІ ВИПУСКНИКИ – ЦЕ:

 • викладачі закладу вищої освіти;
 • асистенти викладача закладу вищої освіти;
 • викладачі закладу фахової передвищої освіти; 
 • викладачі закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 • менеджери освітніх послуг;
 • наукові співробітники

Переваги  ОПП «Психологія»

Переваги ОПП «Психологія» полягають в тому, що програма  спрямована на:

 • розвиток соціально-наукових компетентностей для розв’язання актуальних проблем психологічної науки;
 • набуття та розвиток професійних якостей з сучасної психодіагностики та корекційно-розвивальної роботи;
 • здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги.

Акцент освітньої професійної програми ставиться на формуванні фахівця із сучасним світоглядом і мисленням, який творчо застосовує знання, уміння, навички та інші компетентності для продукування креативних ідей, розв’язання комплексних проблем професійної діяльності.

ОПП «Психологія» гарантує:

 • отримання фундаментальних та всебічних знань про природу психіки, її наразі вивчені функції та механізми;
 • можливість на практиці застосовувати валідні психодіагностичні методики;
 • отримання інформації про сучасні методики дослідження психологічних явищ;
 • можливість ефективно та продуктивно застосовувати отримані психологічні знання у рамках практичної діяльності;
 • знайомить з етикою психолога;
 • формування  практичних навичок надання психологічної допомоги;
 • ознайомлення з тренінговими, консультаційними, психотерапевтичними, просвітницькими та психодіагностичними методиками;
 • отримання навичок  управління та розробки проєктів;
 • розвиває здатність спланувати, зорганізувати та здійснити фахове наукове дослідження;
 • розвиває вміння самостійно розробляти психологічні інтервенції (тренінг, психотерапія, консультування) та однаково успішно здійснювати їх як у індивідуальному, так і у груповому форматі.

Одним з вагомих плюсів обраної вами спеціальності є те, що на сучасному ринку праці кількість сфер, де роботодавець буде зацікавлений у людині з психологічною вищою освітою, є фактично необмеженою. А саме:

Маркетинг та реклама

Ефективність маркетингу та реклами напряму залежить від людського сприйняття, яке здатен проаналізувати та спрогнозувати саме психолог.

ЗМІ

Засоби масової інформації, якщо вони прагнуть адекватно донести до глядача інформацію, не можуть не враховувати і не розуміти, як мислить та відчуває їхня аудиторія, та як вона реагуватиме на ту чи іншу манеру подачі.

Кадрова політика, HR

Останнім часом бізнес покладає великі сподівання на використання здобутків психології у кадровій політиці, покращенні атмосфери у колективі, покращенні та підживленні мотивації персоналу та інших практиках, що мають підвищити ефективність роботи. Щоб відповідати на виклики сучасного ринку праці, психолог може розробляти різноманітні системи тренінгів, корпоративних ігор, спрямованих на згуртування колективу та інших речей, що наразі прийнято вважати актуальними та корисними.

IT, ігрова індустрія

21 сторіччя, безумно, стане зоряним часом розвиненої та самобутньої індустрії онлайн-ігор у всій їхній різноманітності. У рамках розробки сюжетних ходів, ігрових механік та ненав’язливих внутрішніх систем монетизації обов’язково варто враховувати сприйняття аудиторії. А складні багаторівневі структури MMORPG (Масові багатокористувацькі онлайнові рольові ігри), що є повноцінними віртуальними соціумами, також потребують аналізу та координації з позицій фахівця-психолога.

Правоохоронні органи, силові структури

У світлі буремних та трагічних подій, що переживає наша країна з 2014 року, все більшим стає попит на якісну психологічну підтримку співробітників у силових структурах (МВС, СБУ) та навіть у найдрібніших підрозділах Збройних сил України. Сучасному психологу вкрай важливо мати теоретичну підготовку для ефективної роботи з людьми, яким діагностовано ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад) – з військовими, з цивільними людьми, що опинилися у зоні бойових дій та стихійних лих, переселенцями та внутрішньо переміщеними особами.

Також людина з психологічною освітою легко може себе знайти у амплуа консультанта широкого профілю. Адже психологічні підвалини та свої складні закони мають імідж політиків та зірок шоу-бізнесу, керування великими групами людей, бізнесові процеси тощо.

Окрім того, отримавши фахову освіту психолога за ОПП психологіія, ви отримаєте цілий комплекс навичок, що сприятимуть вашому успіху на ринку праці. Зокрема:

 • аналітичні навички
 • вміння швидко вчитися новому, опановувати інноваційній технології;
 • системне мислення;
 • нешаблонне сприйняття;
 • застосування ефективного самоаналізу;
 • вміння вибудовувати взаємодію як на індивідуальному, так і на соціальному рівні;
 • усвідомлення психологічної суті методик ділового спілкування, вміння їх ефективно використовувати;
 • розуміння поняття самореалізації, прагнення до нього у рамках професійної сфери;
 • навички виробничо-управлінської діяльності;
 • розуміння специфіки діяльності реабілітаційно-профілактичної сфери.

Переваги ОПП “Адміністративний менеджмент”

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ-2022!

Білоцерківській інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України запрошує Вас здобути ступінь магістра за унікальною ОПП «Адміністративний менеджмент» 

Термін навчання: 1 рік 6 місяців.

Вартість навчання: 15 000 грн на рік, 1,5 тис. грн. на місяць.

Об’єктом освітньо-професійної програми є професійно-управлінська діяльність менеджера з адміністрування.

Цілями навчання за програмою є формування максимально широкого науково-управлінського світогляду майбутнього професіонала з менеджменту та адміністрування.

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з управління державними і муніципальними громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями, управління державою та містом, інформаційного забезпечення управлінських процесів в державних та недержавних структурах, розроблення нових інструментів у сфері електронної демократії.

Цілі навчання: підготовка фахівців з управління та адміністрування, здатних розвязувати складні задачі та проблеми у сфері управління та адміністрування.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

 • начальник управління в державному органі влади;
 • начальник відділення;
 • начальник відділу;
 • голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський, селищний);
 • керівник органу самоорганізації населення;
 • керівник регіонального структурного підрозділу;
 • головний державний інспектор, директор департаменту;
 • державний уповноважений (органи державної влади;
 • завідувач відділу;
 • завідувач сектору;
 • заступник начальника відділу та на інші керівні посади в центральних і місцевих органах виконавчої влади, посадах в органах місцевого самоврядування, в структурах недержавних суб’єктів громадського суспільства та громадських організацій, на керівні посади і посади компетентних професіоналів на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, на управлінських та адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

УСПІШНИЙ МЕНЕДЖЕР – ЦЕ ДОБРИЙ АНАЛІТИК. Він повинен володіти абсолютним вмінням аналізувати ситуацію та вміти прораховувати наперед кожний крок. Від цього буде залежати успіх угоди, а, отже, і прибуток компанії.

Будуй своє майбутнє і майбутнє України разом із нами!


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial