Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОГОЛОШЕННЯ

22.04. 2021

Шановні колеги !
26 грудня 2022 року о 12:00 год.
відбудуться
Загальні збори трудового колективу БІНПО
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про діяльність БІНПО за період із 01.01.2022 по 31.12.2022.
2.  Звіт про фінансову діяльність БІНПО за період із 01.01.2022 по 31.12.2022.
3. Звіт про діяльність профспілкового комітету за період із 01.01.2022 по 31.12.2022 (заступник голови профспілки Єрмоленко А.Б.)
4. Вибори Голови профспілкового комітету.
Загальні збори відбудуться в очно-дистанційному режимі, в 56 аудиторії та за посиланням:     https://meet.google.com/muk-jdbf-hzz
 
Явка членів трудового колективу обов’язкова
 
 

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПОВОЄННОГО ЧАСУ»

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
ДЗВО “УМО” НАПН України

запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПОВОЄННОГО ЧАСУ»,

яка відбудеться 22 вересня 2022 року об 11:00

Мета проведення заходу: обговорення сучасних організаційно-методичних засад впровадження та реалізації інноваційних технологій у професійній підготовці фахівців сфери послуг та народних ремесел в умовах воєнного та повоєнного стану.

Формат заходу: до участі в Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти, методисти обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, здобувачів освіти та центрів народної творчості, роботодавці та ключові стейкхолдери.

Питання для обговорення на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції:

 1. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
 2. Підготовка фахівців сфери послуг та народних ремесел в умовах соціально-економічних трансформацій: виклики, зміст, акценти.
 3. Особливості підготовки фахівців сфери послуг, підприємств туристичної індустрії та народних ремесл в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни.
 4. Розвиток професійних компетентностей фахівців сфери послуг та народних ремесел шляхом формальної, неформальної та інформально їосвіти.
 5. Методика формування soft skills у системі професійної підготовки фахівців сфери послуг і туризму.
 6. Національні народні ремесла як складник креативних індустрій України.
 7. Школи народних ремесел – чинник культурного та соціально-економічного розвитку України, удосконалення технічної та технологічної майстерності фахівця.
 8. Розвиток творчості здобувачів освіти в позааудиторній роботі закладів освіти.
 9. Механізми партнерства закладів освіти, роботодавців і ключових стейкголдерів при підготовці фахівців сфери послуг і народних ремесел.
 10. Інклюзивне навчання фахівців сфери послуг та народних ремесел в умовах війни.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для реєстрації та участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції просимо до 20 вересня 2022 року:

 • пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/8b8yE3yW5b6EM9VM7;
 • надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу на пленарному засіданні);
 • надіслати тези для розміщення в електронному збірнику матеріалів конференції.

Робота конференції передбачає проведення пленарного засідання в режимі онлайн за посиланням: https://meet.google.com/vps-tgeu-twqЗагальний доступ до трансляції буде відкрито на платформі YouTube за посиланням:https://youtu.be/pihCX9E6Pko

Учасникам пленарного засідання розсилку посилання для підключення та інструкцію буде здійснено 20 вересня 2022 року.

Тези доповідей учасників будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Надіслані матеріали будуть розміщені на освітньому порталі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за посиланням: https://profosvita.org/course/index.php?categoryid=187. Учасники конференції, які брали участь у пленарному засіданні або надіслали матеріали до збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресоюmpo_orgkomitet@ukr.net з поміткою «До участі у Всеукраїнській науковопрактичній інтернет-конференції» до 20.09.2022 р.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською або англійською мовами на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт TimesNewRoman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери.

Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним курсивом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом.

Далі – текст доповіді із посиланнями на використані джерела.

Список літератури – подається в кінці тез та оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

Приклад:

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Петренко С. П., викладач професійно-теоретичної підготовки Білоцерківського професійного ліцею (м. Біла Церква, Київська обл.)

ТЕКСТ ДОПОВІДІ

Список літератури (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: mpo_orgkomitet@ukr.net з поміткою «До участі в Усеукраїнській  науково-практичній інтернет-конференції» до 18.09.2022 р. Відповідальний за підготовку конференції: професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Володимир МАНДРАГЕЛЯ, е-mail: mandra09@gmail.com, тел.: +38 067-245-14-34; +38 066-526-72-04.

Контакти:
Андрій ЄРМОЛЕНКО – 067-520-33-78; 095-554-55-90;
Людмила ТІТОВА – 097-795-96-70.
E-mail: mpo_orgkomitet@ukr.net

Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ.

ЗАПРОШУЄМО НА КОРОТКОСТРОКОВІ ТЕМАТИЧНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України запрошує педагогів закладів професійної освіти на короткострокові  компетентнісно орієнтовані тематичні курси підвищення кваліфікації (ліцензія: наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492л).

У 2022 році короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації можна пройти за кошти фізичних та юридичних осіб.

Форми навчання: дистанційна, очно-дистанційна.

Кількість годин: 30 год., 15 год.

До 27 червня 2022 року здійснюється набір у навчальні групи короткострокових тематичних курсів підвищення кваліфікації:

1) МЕТОДИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ІЗ РІЗНИМИ НОЗОЛОГІЯМИ (30 годин)

 • здатність планувати та організовувати освітній процес із урахуванням структури і особливостей порушень психофізичного розвитку здобувачів освіти;
 • здатність реалізовувати освітні технології в роботі із здобувачами освіти з ООП;
 • здатність дотримуватися вимог щодо організації інклюзивного освітнього середовища;
 • здатність будувати гармонійні відносини із особами із порушеннями психофізичного розвитку, їхніми сім’ями

Реєстрація в навчальну групу за посиланням: http://surl.li/cfcsc

2) ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (30 годин)

 • здатність оперувати основними положеннями, вимогами та правилами щодо безпеки праці та збереження здоров’я на робочих місцях в закладі освіти;
 • усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій з питань охорони праці;
 • здатність застосовувати ризик-орієнтований підхід у сфері безпеки та гігієни праці з урахуванням нових методів до прогнозування можливих причин виникнення нещасних випадків, надзвичайних ситуацій та оцінювання їх можливих наслідків.

Реєстрація в навчальну групу за посиланням: http://surl.li/cfcrw

Короткотермінові курси підвищення кваліфікації забезпечать:

 • набуття додаткових фахових компетентностей, які відповідають суспільним, особистим потребам і викликам ринку праці;
 • подолання розриву між професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту на професійні кваліфікації і компетентності та пропозиції;
 • підвищення кваліфікації здобувачів професійних кваліфікацій, працюючого та незайнятого населення;
 • розвиток soft skills.

Освітній процес організовується за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365, LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org), інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».

Запрошуємо також пройти підвищення кваліфікації в авторських школах, студіях.

Із переліком короткострокових тематичних курсів, авторських шкіл/студій можна ознайомитись у рекламному проспекті (на вебсайті БІНПО: http://surl.li/cefaj).

Реєстрація інші тематичні курси за посиланням: https://cutt.ly/vJPC1x8 або на вебсайті БІНПО: http://surl.li/cefaj.

Інноваційно, професійно, компетентнісно спрямовано, клієнтозорієнтовано.

Контактні телефони: +38099-532-26-77, +38068-51-855-42.

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ-2022!

Запрошуємо Вас здобути ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України

ТОП-5 ПЕРЕВАГ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

 1. Підготовка магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у БІНПО дає старт новим можливостям, професійному успіху та кар’єрному зростанню.
 2. ХХІ століття – час безперервної освіти «Lifelong learning».
 3. Зростає престиж професії викладача (на великих фірмах впроваджується «coaching» – наставництво, фахівці роботи з персоналом).
 4. Сьогодні розширюються функції педагогічної професії. Сучасний викладач – це наставник, консультант, модератор, коуч, тьютор, фасилітатор
 5. Викладач закладу вищої освіти увійшов у ТОП-10 найзатребуваніших професій 2021 року (7 місце), за даними Державної служби зайнятості України.

СЕРЕД ПЕРЕВАГ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ БІНПО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ВАРТО ВИДІЛИТИ:

 1. Вступ за дипломом БУДЬ-ЯКОГО профілю (бакалавр, магістр/спеціаліст) та лише за результатами фахового вступного іспиту або мотиваційним листом.
 2. Для вступу на ОПП «Педагогіка вищої школи» НЕ ПОТРІБНО здавати магістерський тест навчальної компетентності.
 3. Плата за навчання ВСЬОГО 1500 грн. на місяць (15000 грн. на рік)
 4. БІНПО – єдиний державний ЗВО (IV рівня акредитації) у м. Біла Церква, який здійснює  підготовку магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ОПП «Педагогіка вищої школи» (програма акредитована у травні 2022 року)
 5. БІНПО готує фахівців здатних до інноваційної освітньої діяльності конкурентоспроможних на сучасному ринку праці (викладач-новатор, наставник, консультант, модератор, коуч, тьютор, фасилітатор, науковий співробітник).
 6. Ви будете навчатися за унікальною  індивідуальною освітньою траєкторією, яку ми допоможемо вам побудувати та оволодієте компетентностями необхідними сучасному педагогу.

ПО ЗАКІНЧЕННЮ МАГІСТРАТУРИ БІНПО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ВИ БУДЕТЕ ЗДАТНІ

 • Організовувати освітній процес у закладі освіти на високому науково-методичному рівні;
 • враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти
 • надавати консультації з питань освітньої політики та інновацій в освіті
 • управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-педагогічній та науковій діяльності
 • інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах
 • використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у освітній та дослідницькій діяльності та багато іншого

НАШІ ВИПУСКНИКИ – ЦЕ:

 • викладачі закладу вищої освіти;
 • асистенти викладача закладу вищої освіти;
 • викладачі закладу фахової передвищої освіти; 
 • викладачі закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 • менеджери освітніх послуг;
 • наукові співробітники

Переваги  ОПП «Психологія»

Переваги ОПП «Психологія» полягають в тому, що програма  спрямована на:

 • розвиток соціально-наукових компетентностей для розв’язання актуальних проблем психологічної науки;
 • набуття та розвиток професійних якостей з сучасної психодіагностики та корекційно-розвивальної роботи;
 • здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги.

Акцент освітньої професійної програми ставиться на формуванні фахівця із сучасним світоглядом і мисленням, який творчо застосовує знання, уміння, навички та інші компетентності для продукування креативних ідей, розв’язання комплексних проблем професійної діяльності.

ОПП «Психологія» гарантує:

 • отримання фундаментальних та всебічних знань про природу психіки, її наразі вивчені функції та механізми;
 • можливість на практиці застосовувати валідні психодіагностичні методики;
 • отримання інформації про сучасні методики дослідження психологічних явищ;
 • можливість ефективно та продуктивно застосовувати отримані психологічні знання у рамках практичної діяльності;
 • знайомить з етикою психолога;
 • формування  практичних навичок надання психологічної допомоги;
 • ознайомлення з тренінговими, консультаційними, психотерапевтичними, просвітницькими та психодіагностичними методиками;
 • отримання навичок  управління та розробки проєктів;
 • розвиває здатність спланувати, зорганізувати та здійснити фахове наукове дослідження;
 • розвиває вміння самостійно розробляти психологічні інтервенції (тренінг, психотерапія, консультування) та однаково успішно здійснювати їх як у індивідуальному, так і у груповому форматі.

Одним з вагомих плюсів обраної вами спеціальності є те, що на сучасному ринку праці кількість сфер, де роботодавець буде зацікавлений у людині з психологічною вищою освітою, є фактично необмеженою. А саме:

Маркетинг та реклама

Ефективність маркетингу та реклами напряму залежить від людського сприйняття, яке здатен проаналізувати та спрогнозувати саме психолог.

ЗМІ

Засоби масової інформації, якщо вони прагнуть адекватно донести до глядача інформацію, не можуть не враховувати і не розуміти, як мислить та відчуває їхня аудиторія, та як вона реагуватиме на ту чи іншу манеру подачі.

Кадрова політика, HR

Останнім часом бізнес покладає великі сподівання на використання здобутків психології у кадровій політиці, покращенні атмосфери у колективі, покращенні та підживленні мотивації персоналу та інших практиках, що мають підвищити ефективність роботи. Щоб відповідати на виклики сучасного ринку праці, психолог може розробляти різноманітні системи тренінгів, корпоративних ігор, спрямованих на згуртування колективу та інших речей, що наразі прийнято вважати актуальними та корисними.

IT, ігрова індустрія

21 сторіччя, безумно, стане зоряним часом розвиненої та самобутньої індустрії онлайн-ігор у всій їхній різноманітності. У рамках розробки сюжетних ходів, ігрових механік та ненав’язливих внутрішніх систем монетизації обов’язково варто враховувати сприйняття аудиторії. А складні багаторівневі структури MMORPG (Масові багатокористувацькі онлайнові рольові ігри), що є повноцінними віртуальними соціумами, також потребують аналізу та координації з позицій фахівця-психолога.

Правоохоронні органи, силові структури

У світлі буремних та трагічних подій, що переживає наша країна з 2014 року, все більшим стає попит на якісну психологічну підтримку співробітників у силових структурах (МВС, СБУ) та навіть у найдрібніших підрозділах Збройних сил України. Сучасному психологу вкрай важливо мати теоретичну підготовку для ефективної роботи з людьми, яким діагностовано ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад) – з військовими, з цивільними людьми, що опинилися у зоні бойових дій та стихійних лих, переселенцями та внутрішньо переміщеними особами.

Також людина з психологічною освітою легко може себе знайти у амплуа консультанта широкого профілю. Адже психологічні підвалини та свої складні закони мають імідж політиків та зірок шоу-бізнесу, керування великими групами людей, бізнесові процеси тощо.

Окрім того, отримавши фахову освіту психолога за ОПП психологіія, ви отримаєте цілий комплекс навичок, що сприятимуть вашому успіху на ринку праці. Зокрема:

 • аналітичні навички
 • вміння швидко вчитися новому, опановувати інноваційній технології;
 • системне мислення;
 • нешаблонне сприйняття;
 • застосування ефективного самоаналізу;
 • вміння вибудовувати взаємодію як на індивідуальному, так і на соціальному рівні;
 • усвідомлення психологічної суті методик ділового спілкування, вміння їх ефективно використовувати;
 • розуміння поняття самореалізації, прагнення до нього у рамках професійної сфери;
 • навички виробничо-управлінської діяльності;
 • розуміння специфіки діяльності реабілітаційно-профілактичної сфери.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial