Моніторинг якості

Мета моніторингу полягає в отриманні об’єктивної інформації та прийнятті ефективних управлінських рішень щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності з підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти, її відповідності суспільним вимогам і потребам споживачів (замовників) освітніх послуг на основі безперервного системного дослідження процесу і результатів навчання, систематизації, порівняльного аналізу й оцінювання змін, виявлення факторів, які впливають на якість освіти.

Завданнями моніторингових досліджень визначено:

 • відстеження фактичних значень показників якості освітньої діяльності з підвищення кваліфікації, відповідно до критеріїв якості умов (освітнього середовища), процесу та результату з позицій основних замовників освітніх послуг (НМЦ ПТО у областях) з одного боку, слухачів курсів підвищення кваліфікації – з іншого боку;
 • забезпечення умов щодо отримання об’єктивних данихпро стан освітньої системи;
 • дослідження динаміки та аналіз основних показників якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, зокрема, інтегрального показника якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації; загального рівня задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг та його складників; визначення напрямів формування споживчої лояльності й показників ступеня прихильності клієнтів; кількісно-якісний порівняльний аналіз показників й прогнозування на даному підґрунті тенденції подальшого розвитку;
 • вирішення завдань щодо вибудовування інформаційної системи моніторингу;
 • сприяння підвищенню якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О; визначення необхідних заходівщодо підвищення якості освітнього процесу: посилення ролі аналізу та самоаналізу в освітній діяльності, впровадження освітніх інновацій, сучасних цифрових технологій для оновлення змісту й форм підвищення кваліфікації;
 • задоволення інформаційних запитів директорату Інституту й ключових стйкхолдерів щодо створення прогнозів, аналітичних, довідкових матеріалів з підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Анкета для слухачів курсів підвищення кваліфікації

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTl_JG4iReDn_IoCoZCjdKGqQ0GcKaBY7EFyzWss5KmRCKWw/viewform

ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗОВНІШНІЙ МОНІТОРИНГ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНОК ОБЛАСНИХ НМЦ ПТО)

При проведенні зовнішнього моніторингу для оцінювання було представлено десять показників якості освітньої діяльності та якості підвищення кваліфікації слухачів за означеними критеріями за шкалою оцінок від “1” до “5” включно. Оцінка “1” означає відсутність або дуже низький рівень якісних властивостей, які оцінюються. Оцінка “5” означає дуже високий рівень цих властивостей. Оцінки “2” і “4” означають відповідно наближення до оцінок “1” і “5”, а оцінка “3” означає середній прояв цих властивостей:

 1. набуття/вдосконалення компетентностей слухачами відповідно до вимог стейкхолдерів,
 2. якість організації освітнього процесу,
 3. рівень використання ІКТ в освітньому процесі,
 4. практикоорієнтованість змісту підвищення кваліфікації,
 5. якість навчально-методичного забезпечення освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації слухачів,
 6. загальна якість викладання на курсах підвищення кваліфікації,
 7. ступінь задоволення запитів і потреб слухачів стосовно новітніх виробничих технологій,
 8. відповідність змісту навчання професійним потребам слухачів,
 9. наявність комфортних психологічних умов під час освітнього процесу,
 10. рівень упровадження результатів навчання в практику професійної діяльності

Узагальнені дані за областями представлено у таблиці 1.

Оцінку за показниками надали НМЦ ПТО у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та  НМК у м. Київ (15 областей і м. Київ).

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю