Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Літопис інституту

10.03. 2020

НАШ ЛІТОПИС

  1977 р.   Донецька філія Всесоюзного Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів професійно-технічної освіти  
  Рада міністрів УРСР від 17.12.1977 р. № 613   З 01.01.1979 р. Республіканський інститут підвищення кваліфікації працівників професійно-технічної освіти з підпорядкуванням його Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті  
  1995 р. Справка ДІПОІПП   Державний інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників України (юр.особа)  
  Наказ МОУ від 07.11.1995 р. № 327   ДІПОІПП у складі (у підпорядкуванні) Донецького державного університету
  Наказ МОУ від  20.06.1997 р. № 219     ДІПОІПП ліквідовано. Створено Державну академію керівних кадрів освіти на базі Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів та ДІПОІПП.   Державна академія керівних кадрів є правонаступником інститутів.
  Наказ УІПКККО від 23.07.1997 р. № 01-06/105   Створений інститут післядипломної освіти інженерно – педагогічних працівників на базі Державного інституту післядипломної освіти інженерно педагогічних працівників, що ліквідований.  
  Наказ МОУ від 30.09.1997р. № 360     Створений ІПОПП, (як структурний підрозділ) Державної академії керівних кадрів освіти (без права юр. особи)  
  Постанова КМУ від 22.07.1999 р. № 1327   Утворення Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників та Центрального інституту післядипломної освіти шляхом реорганізації Державної академії керівних кадрів освіти.   Інститути входять до складу  Академії педагогічних наук України  
  Наказ АПНУ від 1999р. № 23   Реорганізація Державної академії керівних кадрів. Створення інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників  (м. Донецьк) та центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Київ)  
  Наказ ІПОІПП  від 02.08.1999 р.   Проведення заходів, по створенню ДІПОІПП, як юридичної особи. Перехід працівників до ДІПОІПП на попередніх умовах праці.  
  Довідка із Статистики № 02140254 від 14.09.1999р.     Про включення до ЕДРПОУ «статус юридичної особи»
  Розпорядження КМУ № 969 від 08.11. 2007 р.     Утворення «УМО» шляхом злиття Центрального інституту післядипломної освіти та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
  Постанова Президії АПНУ 13.11.2007 р     Утворення «УМО» Припинення юридичних осіб : Центрального інституту післядипломної освіти та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
Рішення  Вченої ради УМО від 21.05.2008 р.     Створення відокремленого структурного підрозділу ДВНЗ «УМО» інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» є провідним закладом вищої освіти, який працює з 1979 року й належить до державної форми власності.

Відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР № 1007 від 10 грудня 1976 р., Ради Міністрів УРСР № 613 від 17 грудня 1977 р. Наказом Державного Комітету Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти №110 від 10 липня 1978 р. Донецька філія Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів професійно-технічної освіти з 1 січня 1979 р. була перетворена в Республіканський інститут підвищення кваліфікації працівників професійно-технічної освіти (надалі Інститут).

На початку 1993 року Інститут пройшов ліцензування і став Державним інститутом післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників України з наданням йому статусу Головного координаційного науково-методичного центру діяльності навчально-методичних кабінетів професійно-технічної освіти (Наказ Міністерства освіти України № 334 від 8 червня 1993 року).

У 1995 році Інститут успішно пройшов атестацію, підтвердив ліцензію на право своєї діяльності та з метою подальшого упорядкування розвитку підвищення кваліфікації, перепідготовки, перекваліфікації спеціалістів різних галузей був підпорядкований Донецькому Державному університету, а в 1997 році був виведений із підпорядкування Донецького Державного університету і став структурним підрозділом Державної академії керівних кадрів освіти без права юридичної особи.

У 1999 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1327 від 22 липня 1999 р. Інститут вийшов із підпорядкування Державної Академії керівних кадрів освіти України, яка ліквідувалася, і під назвою “Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників” ввійшов до складу Академії педагогічних наук України (наказ Президента АПН України № 23 від 27 липня 1999 р.).

8 листопада 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №969-р було створено «Університет менеджменту освіти» і Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників став його відокремленим підрозділом під назвою Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ліцензованим за IV рівнем акредитації.

З грудня 2014 року Інститут розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква.

На основі постанови Президії НАПН України від 18 червня 2015 року №1-2-8/152 за поданням Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН Украіни та Вченої ради УМО Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ “УМО” НАПН Украіни перейменований на Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial