Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Department of Vocational Education Methodology and Humanities

ЛОГОТИП КАФЕДРИ

МІСІЯ КАФЕДРИ

Компетентнісний супровід фахового зростання педагога професійної освіти на всіх етапах його освтньо-професійної траєкторії

ВІЗІЯ КАФЕДРИ

збалансований розвиток кафедри, як середовища можливостей освітньо-професійного зростання педагогічних працівників в контексті підвищення кваліфікації

ЦІННОСТІ КАФЕДРИ

 • Особистісний професійний розвиток і саморозвиток творчої індивідуальності педагога-науковця.
 • Свобода у педагогічному процесі як усвідомлена необхідність неперервного підвищення його ефективності.
 • Професійна та загальнолюдська культура.
 • Емпатія. Бути відкритими, розуміти та підтримувати інших, допомагати, слухати та чути.
 • Довіра. Бути надійними та впевненими, твердо вірити в істину та виконувати свої зобов’язання. Діяти як команда.
 • Відданість. Орієнтуватись на ціль та результат. Виконувати зобов’язання та бути відповідальними. Фокусуватись на потребах замовників.

ЛІТОПИС КАФЕДРИ

CURRICULUM VITAE PROFILE

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ

Відповідальний виконавець: А.Б. Єрмоленко, к.політ.н., доцент.

Провідна тема освітнього кластеру: «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти» (складник загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381).

Навчальна робота:

Розроблено дві освітньо-професійної програми для категорій слухачів:

старші майстри ЗП(ПТ)О;

персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві.

Підготовлено робочі навчальні програми для дев’ятнадцяти змістових модулів та восьми спецкурсів.

Наукова інфраструктура:

Для проведення формувального етапу експерименту науково-дослідної роботи залучено педагогічних працівників п’яти експериментальних груп:

1. ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро;

2. ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук  Полтавської обл.;

3. ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну»;

4. «Регіональний центр професійно-технічної освіти», м. Зіньків Полтавської обл.;

5. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Напрям партнерства: професійна комунікація.

Партнер: Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический коледж кулинарии» (г.Минск, Республика Беларусь)

Очікуваний результат: Організація спільних заходів за проблемою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження сучасних технологій у професійну підготовку фахівців

Експериментально-дослідне поле кластеру:

Підпроблеми НДР «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти»:

 • науково-обґрунтований відбір змістового і процесуального компонентів процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розроблення інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які базуються на взаємодії традиційних і сучасних форм післядипломної освіти та враховують специфіку фахової спеціалізації педагогів професійної школи;
 • упровадження інноваційних форм і засобів комунікації в міжкурсовий період;
 • створення оптимального освітнього середовища для реалізації компетентнісного підходу до задоволення професійних потреб педагогів, розвитку їх творчого потенціалу, мотивації до інноваційної діяльності, диференціації та індивідуалізації процесу навчання при підвищенні кваліфікації.

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ П(П-Т)О, ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Назва документа про співпрацю Назва організації, установи, з якою здійснюється співробітництво Напрями співпраці Термін дії
Угода про співпрацю від 15.11.2019р. Кафедра професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ) Кафедра професійноїосвіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (м. Глухів, Сумська обл.) Співпраця з проведення спільних досліджень, наукових заходів, обміну досвідом у реалізації інноваційних підходів до підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи ПТО. З 2019
Договори про співпрацю із ЗП(ПТ)О України 1. ДНЗ «Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту». 2. ДНЗ «Дніпродзержинське вище професійне училище». 3. Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. 4. ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій». 5. ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». 6. ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище». 7. ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу». 8. ДНЗ «Ізюмський професійний ліцей». 9. ДНЗ «Краматорське вище професійне училище». 10. ДНЗ «Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства». 11. Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської області. 12. ДНЗ «Сєверодонецьке вище професійне училище». Проведення спільних науково-методичних та науково-практичних заходів з проблем впровадження інноваційних технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників;співпраця з проведення емпіричних досліджень з проблем розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників;обмін інформаційними ресурсами щодо  науково-технічних та науково-методичних проблем підготовки кваліфікованих робітників;очно-дистанційне консультування науковцями кафедри педагогічних працівників за актуальними проблемами навчально-методичної роботи ЗП(ПТ)О. 2014
  Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газуБурштинський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університетуВідокремлений структурний підрозділ Шевченківський коледж Уманського національного університету садівництваВінницький коледж НУХТДВНЗ “Миколаївський політехнічний коледж”ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»Івано-Франківський базовий медичний коледжІвано-Франківський коледж ЛНАУІвано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту УкраїниІвано-Франківським державним коледжем технологій та бізнесуІвано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національний університет харчових технологійКВНЗ “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради”КВНЗ «Прикарпатський лісогосподарський коледж»Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газуКоледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУКоломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного університетуКоломийський медичний коледж ім. І.ФранкаКоломийський політехнічний коледжКосівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтвНадвірнянський коледж Національного транспортного університетуОлександрійський політехнічний коледжПВНЗ Університет Короля ДанилаПрилуцьке медичне училищеРогатинський державний аграрний коледжСнятинського коледжу Подільського ДАТУСосницький сільськогосподарський технікумТехнологічний коледж Дніпровського державного технічного університетуТлумацький коледжЧеркаський державний бізнес-коледжЧеркаський політехнічний технікумЧернігівський базовий медичний коледж Чернігівської обласної ради Проведення спільних науково-методичних та науково-практичних заходів з проблем впровадження інноваційних технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників;співпраця з проведення емпіричних досліджень з проблем розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників;обмін інформаційними ресурсами щодо  науково-технічних та науково-методичних проблем підготовки кваліфікованих робітників;очно-дистанційне консультування науковцями кафедри педагогічних працівників за актуальними проблемами навчально-методичної роботи  

РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

Зовнішні ризики:

Нормативно-правові:

 • несформованість законодавчо-нормативної бази системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;

Операційно-технологічні:

 • конкуренція на ринку освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
  • низька мотивація слухачів КПК до професійного саморозвитку впродовж життя;
  • низький рівень проведення занять викладачами кафедри (за даними зовнішнього моніторингу).

Внутрішні ризики:

Нормативно-правові:

 • відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Операційно-технологічні:

 • невідповідність змісту навчальних модулів сучасному стану професійної підготовки кваліфікованих робітників;
  • невідповідність корегування змісту електронних навчальних комплексів термінам оновлення змісту робочих навчальних програм;
  • низький рівень упровадження інноваційних технологій в освітній процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
  • невідповідність рівня випускних робіт нормативним вимогам.

Програмно-технічні:

 • відсутність матеріально-технічного та програмного забезпечення для створення відкритого освітнього середовища кафедри за професійною спрямованістю ЗП(ПТ)О.

Організаційні:

 • відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних видань

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ НА 2021 РІК

ЗАХОДИ НА 2021 РІК

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю