Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ ІІ

11.01. 2022

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ І

1. Про особливості організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень у 2021/2022 навчальному році. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Доповідачі: доцент кафедри ТНОП та Д Сахно О.В., завідувачка відділом
цифровізації освітньої діяльності Сташенко С.В.

2. Положення «Про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання».

Доповідач: голова Ради з якості, заступник директора БІНПО з навчальної роботи Кулішов В.С., ключові стейкголдери

3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальностями

011 Освітні, педагогічні науки, (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

053 Психологія, (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

073 Менеджмент (ОПП «Адміністративний менеджмент») (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Доповідачі: гаранти освітніх програм Кулішов В.С., Торба Н.Г.

4. Про результати громадського обговорення освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи», «Психологія» та «Адміністративний менеджмент» для підготовки здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями

011 Освітні, педагогічні науки,

053 Психологія (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

та 073 Менеджмент

Доповідачі: голова Ради з якості, гарант освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» Кулішов В.С., доцентка кафедри ПП та М, гарант освітньої програми «Психологія» Торба Н.Г.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial