Результат– умотивовані активні здобувачі кваліфікацій, які прагнуть безперервного професійного розвитку, самореалізації і кар’єрного зростання (цілісна особистість, фахівець, відповідальний громадянин)