Цінності кафедри – гуманізація освіти;людиноцентризм та пріоритет інтересів особистості;упровадження інноваційних освітніх технологій.