УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (надалі – Інститут), в особі директорки СИДОРЕНКО Вікторії Вікторівни запрошує заклади освіти до організації професійного партнерства та співпраці, зміцнення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього процесу

ЛИСТ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У 2021 р. ВІДПОВІДНИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ І ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ЛИСТ КЕРІВНИКАМ НМЦ ПТО ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ТРАВНІ 2020 Р.

План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної)  освіти України на 2020 рік